Home Etalon primar Publicatii Etalonări Incertitudini Comparații Prezentări Legaturi utile

        

 

 

 

   
   

Contribuții la realizarea etalonului primar  al unității de temperatură  în domeniul cuprins între punctul triplu al argonului  (-189,344 2 ˚C) și punctul de solidificare al argintului (961,78 ˚C)            

Sonia Gaiță, 2007

Cuprins

Acest web site a fost optimizat pentru Browser-ul Microsoft Internet Explorer 6.0

   
 

 

 

Este lucrarea pe care am pregătit-o pentru teza de doctorat. Cititorul poate găsi aici deopotrivă sinteze ample și materiale originale, în echivalentul a mai mult de 400 de pagini tipărite. Astfel:  

*  În Capitolul 1 am tratat semnificația și evoluția istorică a conceptelor de temperatură și de scară de temperatură, în strânsă legătură cu dezvoltarea fizicii, în special a termodinamicii, o sinteză comprehensivă care îmbină elementele de istorie a științei cu fizica ce fundamentează teoria și practica termometriei. O poveste atrăgătoare - chiar și pentru nespecialiști – despre inventarea termometrului și încercările succesive de stabilire a unor metode de calibrare și etalonare din ce în  ce mai precise.

*  În capitolul următor am examinat modul în care aceste idei teoretice au fost transpuse în scări practice de temperatură adoptate la nivel internațional.

*  Capitolul 3 actualizează definiția kelvinului cu cele mai recente dezvoltări privind cerințele pentru compoziția izotopică a apei din celulele de punct triplu.

*  Modificările fascinante de constituție și de structură care se produc într-o substanță spectral pură folosită ca punct fix de temperatură sunt relevate în Capitolul 4, care completează tratarea clasică, de referință, a lui McLaren, cu particularitățile macrostructurale și microstructurale determinate de mecanismele cristalizării.

*  În condițiile specifice domeniului și anume, de coexistență a unei scări absolute (termodinamice) de temperatură și a unei scări internaționale practice de temperatură, precum și în absența unei tratări explicite în literatura de specialitate a conceptului, Capitolul 5 definește etalonul primar al unității de temperatură. Este prezentat un scurt istoric al evoluției etalonului primar din România, incluzând cele mai importante dezvoltări din perioada 2001-2006, și sunt analizate performanțele lui comparativ cu cele ale etaloanelor primare din țările semnatare ale CIPM MRA. Analiza conduce la concluzia că, începând cu anul 2005, scara națională de temperatură în domeniul cuprins între -189,3442 °C și 660,323 °C este realizată la nivelul celor mai bune performanțe metrologice din Uniunea Europeană.

*  Capitolele următoare prezintă instalațiile și metodele INM de materializare a celor 10 puncte fixe de definiție ale Scării Internaționale de Temperatură din 1990 (SIT-90) din domeniul cuprins între -189 °C și 1200 °C:

    Capitolul 6 - Punctul triplu al argonului; Capitolul 7 - Punctul triplu al apei; Capitolul 8 - Punctul de solidificare al zincului;  Capitolul 9 - Punctul de solidificare al staniului; Capitolul 10 - Punctul de solidificare al aluminiului; Capitolul 11 - Punctul de solidificare al argintului; Capitolul 12 - Punctul de solidificare al cuprului; Capitolul 13 - Punctul de solidificare al indiului; Capitolul 14 - Punctul de topire al galiului; Capitolul 15 - Punctul triplu al mercurului

   și sunt subliniate acele realizări - echipamente sau metodologii - din perioada 2001-2006 la care contribuția autorului a fost substanțială. O mențiune aparte se cuvine a fi făcută despre instalația INM pentru materializarea punctului triplu al argonului. Prin realizarea acestei instalații în anul 2001, laboratorul Termometrie al INM se înscrie între singurele 5 laboratoare din lume (alături de LNE-INM/CNAM Franța, NPL-Anglia, NIST-SUA, NRC-Canada) care dețin instalații de construcție proprie pentru materializarea punctului triplu al argonului.

*  Capitolul 16 cuprinde o descriere amplă a construcției și a factorilor care influențează utilizarea termometrelor etalon cu rezistență din platină, mijloacele de interpolare ale SIT-90 în domeniul de temperatură cuprins între -189 °C și 962 °C.

*  Capitolul 17, Capitolul 18 și Capitolul 19 tratează metodele originale dezvoltate de autor pentru evaluarea incertitudinii de măsurare la punctele fixe, pentru propagarea acestora la temperaturile intermediare prin interpolare și, respectiv, pentru evaluarea incertitudinii de măsurare la utilizarea unui termometru etalon cu rezistență din platină etalonat conform SIT-90.

*  În sfârșit, în ultimul capitol am prezentat activitatea desfășurată în perioada 2001-2006 prin care au fost îndeplinite cerințele CIPM MRA pentru recunoașterea internațională a referințelor naționale de temperatură și a capabilităților de etalonare și măsurare ale laboratorului Termometrie al INM:

●     participarea la comparații cheie și suplimentare alături de marea majoritate a laboratoarelor naționale europene,

●     implementarea unui Sistem al Calității, care a fost recunoscut de foruri desemnate la nivelul organizației europene de metrologie, EUROMET (actualmente, EURAMET).

Cuprins

 

     © 2007 Sonia (Tănase) Gaiță