Home Etalon primar Publicatii Etalonări Incertitudini Comparații Prezentări Legaturi utile

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Introducere  

Am creat acest web site ca o resursă publică pentru știință și educație. Este un spațiu în care doresc să împărtășesc cunoștințele mele celor interesați - din motive profesionale sau din simplă curiozitate științifică - de semnificația conceptului de temperatură, precum și de teoria și de tehnicile prin care se obține la București un grad Celsius aproape egal cu cel realizat la Tokyo, Paris sau în altă capitală din lume și cât de mică, dar și cât de incertă, este diferența dintre ele.

Este probabil cel mai cuprinzător material pe Internet despre mărimea fizică temperatură (riguros vorbind, temperatură termodinamică) și despre termometrie (adică, măsurarea temperaturii) și este singura documentație în limba română care acoperă aceste teme.

Lucrările prezentate aici sintetizează cunoștințele și experiența pe care le-am dobândit în peste 25 de ani de activitate desfășurată ca cercetător științific în laboratorul Termometrie din Institutul Național de Metrologie, dintre care ultimii 5 ani ca responsabil al acestui departament.

Sunt însă conștientă de mulții ani de cercetare ale căror rezultate se află în spatele dezvoltării termometriei și că, în fapt, numai o parte din acest material l-aș putea numi exclusiv al meu. Ca urmare, la sfârșitul fiecărui capitol am înscris referințele bibliografice utilizate și, acolo unde a fost posibil, am făcut legături cu web site-uri conexe.

Sonia (Tănase) Gaiță (CV)

   
Acest web site a fost optimizat pentru Browser-ul Microsoft Internet Explorer 6.0
 

Categoriile generale

*   Etalon primar este lucrarea pe care am pregătit-o pentru teza de doctorat "CONTRIBUȚII LA REALIZAREA ETALONULUI PRIMAR AL UNITĂȚII DE TEMPERATURĂ ÎN DOMENIUL CUPRINS ÎNTRE PUNCTUL TRIPLU AL ARGONULUI (-189,344 2 ˚C) ȘI PUNCTUL DE SOLIDIFICARE AL ARGINTULUI (961,78 ˚C)" și este echivalentul a mai mult de 400 de pagini tipărite. Cititorul poate găsi aici deopotrivă sinteze și materiale originale.

*  Publicații include lucrări publicate în reviste sau proceedings-uri.

*   Etalonări și Incertitudini de măsurare pun la dispoziția celor interesați 2 metode de etalonare și, respectiv, 4 modele de evaluare a incertitudinii de măsurare - elaborate de autor pentru diferite tipuri de mijloace de măsurare a temperaturii. M-am limitat la acele tipuri de etalonări pentru efectuarea cărora numai laboratorul Termometrie din INM are competența profesională si capacitatea tehnică necesare.

*   Comparații prezintă organizarea, desfășurarea și rezultatele primelor două comparații naționale interlaboratoare din domeniul termometriei, coordonate de autor.

*    Prezentări cuprinde materiale întocmite ca suport pentru cursuri de instruire sau pentru informări despre activitatea laboratorului Termometrie al INM.

*   În sfârșit, în categoria Legături utile  sunt înscrise cele mai importante website-uri  conexe.

Dacă aveți comentarii sau doriți doar să lăsați un feedback, puteți să trimiteți un mesaj direct la sonia.gaita@temperature.ro.

 

 
  © 2007 Sonia (Tănase) Gaiță