Home Etalon primar Publicatii Etalonări Incertitudini Comparații Prezentări Legaturi utile 

                                                                                                                                                                                                                           Acest web site a fost optimizat pentru Browser-ul Microsoft Internet Explorer 6.0.

Curriculum Vitae

   

 

 

SONIA CECILIA (TĂNASE) GAIȚĂ

 

 

      

DATE PERSONALE           

DATA NAȘTERII       15 septembrie 1956

NAȚIONALITATE      română

STAREA CIVILĂ        căsătorită

E-mail                    soniagaita@hotmail.com; sonia.gaita@temperature.ro;

WEBSITE                 http://www.temperature.ro

STUDII UNIVERSITARE 

Inginer fizician

Facultatea de fizică, sectia Fizica tehnologică, Universitatea București

1975-1980

Doctorand

Universitatea Politehnica din București

Conducător științific: Prof. Dr. Constantin Iliescu

1999-2006

Teza: Contribuții la realizarea etalonului primar al unității de temperatură în domeniul cuprins între punctul triplu al argonului (-189,3442 ºC) și punctul de solidificare al argintului (961,78 ºC)  

 Examene susținute

§    Termodinamică,

§     Metrologie generală,

§    Metode electrice de măsurare a temperaturii.

Referate susținute

§    Scara absolută și scări practice de temperatură,

§   Punctele fixe de definiție ale SIT-90 din domeniul de temperatură (-189,3442...961,78) ºC; modelarea măsurării și evaluarea incertitudinii de măsurare,

§    Metode de evaluare a incertitudinilor propagate în domeniul de temperatură (-189,3442 ...961,78)  ºC de la incertitudinile de etalonare la punctele fixe. 

SPECIALIZĂRI ȘI SCHIMBURI DE EXPERIENȚĂ 

Uncertainty Calculation in Metrology, Phare PRAQ III project no.B5-97-014, București

1997

BIPM, Sèvres-Paris

1995

BNM-INM/CNAM, Paris

1995

Biroul Național de Măsurări (OMH), Budapesta

1985

Inițiere, organizare și participare directă la schimburi de experiență în București, in cadrul laboratorului Termometrie, cu specialiști ai unor institute de metrologie europene:

§    BNM-INM/CNAM – Franța

2002, 2003

§    PTB – Germania

2002

§    UME - Turcia

2003

§    SMU – Slovacia

2005

§    SMD – Belgia

2005

     

 TRASEU PROFESIONAL  

Șef de laborator

Institutul Național de Metrologie (INM) – Laboratorul Termometrie, compus din:

§    Colectivul Temperaturi

§    Colectivul Calorimetrie

2003 – 2006

Șef de laborator

Institutul Național de Metrologie (INM) – Laboratorul Mărimi termice și optice, compus din:

§    Colectivul Temperaturi

§    Colectivul Mărimi Optice

§    Colectivul Calorimetrie

§    Colectivul Energie Termică

2002 – 2003

Șef de colectiv

Institutul Național de Metrologie – Laboratorul Termometrie  - Colectivul Temperaturi

2002 – 2006

Cercetător științific principal II

Institutul Național de Metrologie – Laboratorul Mărimi Termice - Colectivul Temperaturi

2002 – 2006

Cercetător științific principal III

Institutul Național de Metrologie – Laboratorul Mărimi Termice - Colectivul Temperaturi

1990 –2002

Cercetător științific

Institutul Național de Metrologie – Laboratorul Mărimi Termice - Colectivul Temperaturi

1988 –1990

Inginer fizician

Institutul Național de Metrologie – Laboratorul Mărimi Termice - Colectivul Temperaturi

1980 –1988

EXPERIENȚĂ ȘI COMPETENȚE 

Șef al laboratorului Termometrie și șef al colectivului Temperaturi, INM: 

Ø  Inițierea, proiectarea și managementul activităților laboratorului Termometrie al INM care au condus la recunoașterea internațională a referințelor naționale de temperatură și a certificatelor de etalonare și de măsurare emise de laborator în domeniul de temperatură (-189 ... 1200) ºC, în cadrul procesului MRA (Mutual Recognition Arrangement) al CIPM (Comitetul Internațional de Măsuri și Greutăți), prin:

§   aducerea referințelor naționale de temperatură la nivelul performanțelor din Uniunea Europeană,

§  participarea laboratorului la 4 proiecte europeene – comparații cheie și suplimentare-, care au determinat recunoașterea internațională a etaloanelor naționale și de referință ale României în domeniul termometriei,

§   elaborarea documentației, implementarea și dezvoltarea Sistemului Calității - conform SR EN ISO/CEI 17025/2001 -, care a fost recunoscut în anul 2005 de Comitetul de evaluare a Sistemelor calității din cadrul Organizației Europene de Metrologie (EUROMET, în prezent EURAMET),

§  fundamentarea tehnico-științifică și elaborarea a 44 Calibration and Measurement Capabilities (CMCs) în domeniu, care, după ce au fost aprobate de către BIPM și organizațiile regionale de metrologie și au fost publicate în baza de date a BIPM, asigură recunoașterea internațională a certificatelor de etalonare și de măsurare emise de laborator.

Ø  Proiectarea și managementul activităților laboratorului Termometrie al INM vizând creșterea exactității de diseminare a unității de temperatură de la etalonul primar la etaloanele de ordin inferior prin:

§  dezvoltarea bazei de etaloane și echipamente auxiliare,

§  dezvoltarea și implementarea de noi metode de etalonare/încercare/verificare metrologică, precum și perfecționarea celor existente,

§   dezvoltarea și implementarea de noi metodologii de evaluare a incertitudinii de măsurare.

Ø  Managementul unei echipe de 13 persoane, dintre care 6 cercetători (înainte de reorganizarea din anul 2003 a INM: 22 de persoane, dintre care 10 cercetători).

Ø  Diseminare de informații privind activitatea laboratorului (prin pagina web a Laboratorului de pe site-ul INM, prezentare în Power Point în cadrul QS-Forum al EUROMET, pliante).   

Cercetător științific, INM: 

Ø  Cercetare științifică în domeniul termometriei (Anexa A – Listă de lucrări).

Ø  Coordonare națională și participare directă la realizarea de proiecte /comparații internaționale.

Ø Fundamentarea tehnico-științifică și elaborarea a 44 de capabilități de etalonare și măsurare (CMCs) ale laboratorului (dintre care 28 privind referințele naționale).

Ø Proiectare și management de proiecte naționale. Definirea obiectivelor științifice și tehnice, coordonare granturi de cercetare desfășurate în cadrul laboratorului (Contracte cu MedC, MEC, BRML).

Ø  Proiectare și realizare de etaloane naționale și de referință.

Ø  Caracterizare metrologică și atestare de etaloane naționale și de referință.

Ø  Coordonare comparații naționale de etaloane.

Ø Dezvoltarea de noi metode de etalonare/încercare/verificare metrologică, precum și perfecționarea celor existente.

Ø  Dezvoltarea de noi metodologii de evaluare a incertitudinii de măsurare.

Ø  Elaborare scheme de ierarhizare după exactitate a mijloacelor de măsurare.

Ø  Elaborare algoritmi și programe de calcul destinate analizei și prelucrării rezultatelor măsurărilor.

Ø Elaborare documente normative (standarde, NML, NTM, proceduri, instructiuni etc.: Anexa A – Listă de lucrări).

Ø Lucrări de diseminare a unității de temperatură (etalonări și verificări metrologice), încercări de model și măsurări de înaltă exactitate.

Ø  Proiectare, management și susținere de cursuri de instruire și formare profesională. 

A. PROIECTE INTERNAȚIONALE

Key Comparison EUROMET.T-K3 (EUROMET Project 552) Realizations of the ITS-90 from 83.8 K to 692.7 K

Parteneri: Institutele naționale de metrologie din 23 de țări europene.

Rolul în cadrul proiectului: Responsabil național

Rezultate:

·    Metrologia (BIPM) 44, Tech. Suppl., 03001 (2007)

·    International Journal of Thermophysics 29, number 3 (2007)

·     The BIPM key comparison database

2001-2004

Key Comparison EUROMET.T-K4 (EUROMET Project 820) Comparison of local realizations of Aluminium and Silver freezing-point temperatures

Parteneri: Institutele naționale de metrologie din 24 de țări europene

Rolul în cadrul proiectului: Responsabil național

Rezultate:

·    Metrologia 45, Tech. Suppl., 03003 (2008)

·    International Journal of Thermophysics 28, number 6 (2007)

·    The BIPM key comparison database

2004-2005

EUROMET Reaserch Project 844 Intercomparison of copper fixed-point cells by using Pt/Pd thermocouples

Parteneri: Institutele naționale de metrologie din 12 țări europene

Rolul în cadrul proiectului: Responsabil național

Rezultate: International Journal of Thermophysics 29, number 1(2008)

2005-2006

EUROMET Project 713 Traceability of the ITS-90 fixed points

Partener:  Institutul național de metrologie din Franța, LNE-INM/CNAM

Rolul în cadrul proiectului: Responsabil național

Rezultate: EURAMET: European Association of National Metrology Institutes: TC Project Database

2003-2005

International comparison of water triple point cells (0,01 ºC)

Parteneri: BIPM și institutele naționale de metrologie din 16 țări

Rolul în cadrul proiectului: Membru în colectivul de cercetare

Rezultate:  Metrologia (BIPM), vol. 34 (1997)

1995

Proiect CAER 01.753-50-84, “Compararea CAER a etaloanelor naționale de temperatură ale țărilor membre, în domeniul de temperatură (0...1064,43) ºC”.

Parteneri: Institutele naționale de metrologie din țările membre CAER

Rolul în cadrul proiectului: Membru în colectivul de cercetare

Rezultatele INM au condus la includerea etaloanelor naționale de temperatură ale României în etalonul de grup al CAER.

1985

Comparare bilaterală prin intermediul unui termocuplu etalon PtRh10%/Pt al OMH etalonat la punctele fixe ale SIPT-68

Partener: Institutul național de metrologie din Ungaria, OMH

Rolul în cadrul proiectului: Realizarea integrală a măsurărilor

Rezultate: Diferențele rezultate au fost mai mici decât 1/3 din limitele de reproductibilitate ale termocuplurilor (± 0,20 ºC)

1984

Comparare bilaterală prin intermediul  unui termometru  cu rezistență din platină al INM etalonat la punctele fixe ale SIPT-68

Partener: Institutul național de metrologie din Cehoslovacia, CSMU

Rolul în cadrul proiectului: Membru în colectivul de cercetare

Rezultate: Diferențe comparabile cu incertitudinile comparației

1983

Comparare bilaterală la punctul de solidificare al aurului prin intermediul termocuplului etalon PtRh10%/Pt nr. 0-001/81 al INM

Partener: Institutul național de metrologie din Ungaria, OMH

Rolul în cadrul proiectului: Membru în colectivul de cercetare

Rezultate: Diferență comparabilă cu limitele de reproductibilitate ale termocuplurilor

1983

 B. REALIZARE DE ETALOANE NAȚIONALE  

Aducerea etalonului primar de temperatură la nivelul performanțelor din Uniunea Europeană și de îndeplinire a cerințelor pentru atestarea sa ca etalon național, Contract Ministerul Economiei si Comertului (Planul sectorial de Cercetare Dezvoltare)

· Dezvoltarea punctului de solidificare al aluminiului (660,323 ºC) destinat etalonării termometrelor cu rezistență din platină. Performanțele punctului fix dezvoltat la INM sunt comparabile cu cele obținute de institutele naționale de metrologie din Franța (LNE-INM/CNAM), Olanda (NMI-VSL), Rusia (VNIIM), Elveția (METAS), Austria (BEV) etc.

·   Extinderea domeniului etalonului primar de temperatură de la 420 ºC la 660 ºC.

·  Dezvoltarea unui punct de solidificare al argintului (961,78 °C) cu înalte performanțe metrologice în vederea extinderii domeniului de temperatură al etalonului primar până la temperatura de 962 °C.

·    Atingerea performanțelor metrologice din Uniunea Europeană la materializarea punctului triplu al mercurului (-38,834 4 ºC) și punctelor de solidificare ale indiului (156,598 5 ºC), staniului (231,928 ºC) și zincului (419,527 ºC).

·    Dezvoltarea unui punct de solidificare al cuprului (1084,62 °C) cu înalte performanțe metrologice pentru diseminarea SIT-90 până la temperatura de 1200 ºC.

·    Reducerea incertitudinii de măsurare:

§    de 50 de ori la punctul de solidificare al aluminiului,

§    de 3 ori la punctul de solidificare al staniului,

§    de 3 ori la punctul de solidificare al zincului,

§    de 4 ori la punctul de solidificare al argintului.

·   Creșterea duratei palierelor de topire/solidificare:

§    la punctul aluminiului: de la 10-15 minute la 5 ore,

§    la punctul mercurului: de la 1,5 ore la peste 13 ore,

§    la punctul zincului: de la 3,5 ore la peste 10 ore,

§    la punctul staniului: de la 4 ore la peste 6 ore,

§    la punctul indiului: de la 1,5 ore la peste 12 ore,

§    la punctul argintului: de la mai puțin de 10 minute până la aproximativ 2,5 ore,

§    la punctul cuprului: de la maximum 15 minute la mai mult de 3 ore.

· Automatizarea proceselor de măsurare și de achiziție a datelor la etalonarea termometrelor cu rezistență din platină și, respectiv, a termocuplurilor la punctele fixe de definiție ale SIT-90.

Etaloanele și instalațiile au intrat în componența etalonului național.

Rolul în cadrul proiectului: Responsabil proiect pentru domeniul termometrie

2005-2006

Realizarea instalației pentru materializarea punctului triplu al argonului (-189,352ºC),

Contract BRML și Proceedings of the Conference METSIM 2003, București

Rolul în cadrul temei: Responsabil temă

Rezultate:

·  Capabilitatea INM de etalonare la temperatura acestui punct fix a crescut de aproape 40 de ori, performanțele INM fiind comparabile cu cele ale institutelor naționale de prestigiu din UE (INRIM (Italia): 0,28 mK ± 0,59 mK; PTB (Germania): -0,17 mK ± 0,78 mK; LNE-INM/CNAM (Franța): 0,12 mK ± 0,77 mK; NPL (Marea Britanie): 0,11 mK ± 0,45 mK etc.).

·  Extinderea domeniului etalonului primar de temperatură de la -38 ºC la -189 ºC.

Instalația realizată a intrat în componența etalonului național.

Notă: In anul 2001, numai 4 institute naționale de metrologie  din lume dețineau instalații de construcție proprie pentru punctul argonului (cele din Franța, Marea Britanie, SUA și Canada). Celelalte laboratoare naționale care utilizează punctul triplu al argonului (printre care cele din Germania, Olanda, Italia, Elveția, Suedia, Portugalia, Belgia, Polonia, etc.) foloseau instalații comerciale.

2001

Realizarea a noi celule pentru materializarea punctului triplu al apei (0,01 ºC), A - 5/1996, Contract Ministerul Cercetării și Tehnologiei,

Rolul în cadrul proiectului: Membru în colectivul de cercetare

Cele șase celule pentru punctul triplu al apei au intrat în componența etalonului național.

1996

Proiectarea unui nou model de celulă și a unei noi metode de umplere și închidere etanșă pentru punctele de solidificare. Realizarea primelor celule etanșe pentru punctele de solidicare ale staniului (231,928 ºC) și zincului (419,527 ºC), B - 303/1993, Contract Ministerul Cercetării și Tehnologiei

Rolul în cadrul temei: Responsabil temă

Celulele pentru punctele de solidificare ale staniului și zincului realizate au intrat în componența etalonului național.

Lucrare premiată de Comisia de avizare.

1993

.

Realizarea, primelor celule etanșe pentru punctele de solidificare ale aluminiului (660,323 ºC) și argintului (961,78 ºC), B - 303/1993, Contract Ministerul Cercetării și Tehnologiei

Rolul în cadrul temei: Responsabil temă

Celulele pentru punctele de solidificare ale aluminiului și argintului realizate au intrat în componența etalonului național.

1993

Realizarea primei instalații pentru materializarea punctului de solidificare al aluminiului (660,323 ºC), BR - 214/1988, Contract IGSCCP

Rolul în cadrul temei: Responsabil temă

Instalația realizată a intrat în componența etalonului național.

1988

 

 

Realizarea primei instalații pentru materializarea punctului de solidificare al cuprului (1084,88 ºC), BR - 212/1986/1987, Contract IGSCCP

Rolul în cadrul temei: Responsabil temă

Instalația realizată a intrat în componența etalonului național.

1986-1987

 

 

C. ATESTAREA ETALOANELOR NAȚIONALE 

Prima atestare a etaloanelor naționale de temperatură. Elaborarea documentației tehnice de atestare în domeniul (630,74...1064,43) ºC

Contribuția: Autor

1985

Prima atestare a etaloanelor naționale de temperatură. Elaborarea documentației de atestare în domeniul (0...630,74) ºC

Contribuția: Coautor

1985

Reatestarea etaloanelor naționale ale unității de temperatură. Elaborarea  documentației tehnice de atestare

Contribuția: Coautor

1999

Extinderea domeniului etalonului primar de la -38 ºC la -189 ºC și de la 420 ºC la 660ºC. Elaborarea documentației de atestare a etalonului național în domeniul de temperatură extins, (-189,323 ... 660,323) K, conform cerințelor MRA al CIPM

 Contribuția: Autor

2006

 D. REALIZARE DE ETALOANE DE REFERINȚĂ

Realizarea primei instalații pentru materializarea prin metoda adiabatică a punctelor  triple criogenice între 14 K și 84 K, destinată etalonării termometrelor criogenice cu rezistență din platină (tip capsulă/miniatură),  BR - 12/1989, Contract IGSCCP

Rolul în cadrul temei: Responsabil temă

1989

Realizarea instalațiilor pentru materializarea punctelor de solidificare ale zincului (419,58 ºC) și stibiului (630,755ºC), BR - 419/1985, Contract IGSCCP

Rolul în cadrul temei: Responsabil temă

1985

 E. MODERNIZARE DE ETALOANE ȘI INSTALAȚII DE ETALONARE 

Realizarea a două celule din cuarț pentru materializarea punctelor de solidificare ale zincului și aluminiului în cadrul Proiectului bilateral EUROMET 713 cu institutul similar din Franța, LNE-INM/CNAM, Contract BRML

Rolul în cadrul temei: Responsabil temă

Celulele realizate au intrat în componența etalonului național.

2004

Realizarea noi ansambluri, îmbunătățite, celulă etanșă-creuzet cu metal pentru materializarea punctelor de solidificare ale staniului și zincului, Contract BRML

Rolul în cadrul temei: Responsabil temă

Celulele realizate au intrat în componența etalonului național.

2001

Realizarea unui nou cuptor electric tubular vertical de laborator pentru materializarea punctelor de solidificare ale SIT-90 în domeniul (157 ...1000) ºC, A - 5/1996, Contract Ministerul Cercetării și Tehnologiei

Rolul în cadrul temei: Membru in colectivul de cercetare

Cuptorul realizat a intrat în componența etalonului național al unității de temperatură.

1996

Realizarea unui nou model de celulă etanșă miniatură pentru materializarea punctelor triple criogenice prin metoda adiabatică, destinată etalonării termometrelor criogenice cu rezistență din platină (tip capsulă/miniatură), A-12/1994, Contract Ministerul Cercetării și Tehnologiei

Rolul în cadrul temei: Responsabil temă

1994

 F. CARACTERIZAREA ETALOANELOR NAȚIONALE/DE REFERINȚĂ

19 studii de caracterizare metrologică a etaloanelor naționale și de referință în domeniul de temperatură (-200 … 1200) ºC (Anexa A – Lista de lucrări) 

Rolul în cadrul temelor:

·    Responsabil temă: 15 studii

·    Membru in colectivul de cercetare: 4 studii

1981-2006

 G. ELABORARE DE METODOLOGII DE EVALUARE A INCERTITUDINILOR DE MĂSURARE  

Metodologie de evaluare și exprimare a incertitudinii de etalonare a incintelor termostatate (camerelor climatice), Proiect CEEX nr.178 (Contract Autoritatea Națională pentru Cercetare Științifică) și Curs, INM, 2006

Contribuția: Autor

2006

Metodologie de evaluare și exprimare a incertitudinii de etalonare a celulelor pentru materializarea punctelor fixe de definiție ale SIT-90, Documentația etalonului național  și PS – 11- 4.1-INM, Sistemul Calității

Contribuția: Autor

2006

Metodologie de evaluare și exprimare a incertitudinii de etalonare a termometrelor digitale prin metoda punctelor fixe, IL-6.1-4.1-INM, Sistemul Calității  

Contribuția: Autor

2003

Metodologie de evaluare și exprimare a incertitudinii de etalonare a termometrelor digitale prin metoda simulării punctelor fixe, IL-6.1-4.2-INM, R1, Sistemul Calității

Contribuția: Autor

2003

O nouă funcție de modelare pentru etalonarea termometrelor cu rezistență din platină la punctele fixe ale SIT-90, Proceedings of the International Congress “Metrology 2001" (ISBN 2-914324-00-6), Saint-Louis, Franța

Contribuția: Autor

2001

O nouă metodologie de evaluare a incertitudinilor propagate la orice temperatură intermediară, de la incertitudinile de etalonare a termometrelor cu rezistență din platină la punctele fixe ale SIT-90, Proceedings of the International Conference of Metrology (ISBN 973-99385-5-8), București

Contribuția: Coautor

2001

O nouă metodologie de evaluare a incertitudinilor de etalonare a termometrelor cu rezistență din platină la punctele fixe de definiție ale SIT-90, A - 5/1998, Contract ANSTI și Revista Metrologie, vol. XLVII (serie nouă), nr.2/2000, pp. 34-41

Contribuția: Autor

1998

O nouă metodologie de evaluare a incertitudinilor de etalonare a termocuplurilor Pt10%Rh/Pt la punctele fixe de definiție ale SIT-90, A-11/1998, Contract BRML și Proceedings of the Conference METSIM 2002, București

Contribuția: Autor

1998

Metode de evaluare a incertitudinilor propagate la orice temperatură intermediară din domeniul (0...419,527) ºC, de la incertitudinile de etalonare a termometrelor cu rezistență din platină la punctele fixe ale SIT-90, B - 303/1993, Contract ANSTI și Revista Metrologie, vol. XL (serie nouă) nr. 4/1993, pp. 111-116 

Contribuția: Autor

1993

Metode de evaluare a incertitudinilor propagate la orice temperatură intermediară din domeniul (0...961,78) ºC, de la incertitudinile de etalonare a termometrelor cu rezistență din platină pentru temperaturi înalte la punctele fixe ale SIT-90, B - 303/1993, Contract ANSTI și Simpozionul Național de Metrologie, București, 1994 

Contribuția: Autor

1993

Metodologie de evaluare a incertitudinilor de etalonare a termocuplurilor Pt10%Rh/Pt la punctele fixe ale SIT-90 și a incertitudinilor propagate în tot domeniul de măsurare (300...1200) ºC de la incertitudinile de etalonare la punctele fixe, B-321/1992,  Contract BRML

Contribuția: Autor

1992

Metodologie de evaluare a incertitudinilor de etalonare a termometrelor cu rezistență din platină la punctele fixe de definiție ale SIT-90 din domeniul (0...419,527) ºC, 303/1992, Contract Ministerul Cercetării și Tehnologiei

Contribuția: Autor

1992

Metode de extrapolare a SIPT-68 sub 0 ºC, BR - 260/1987, Contract IGSCCP

Contribuția: Coautor

1987

Metodă de extrapolare a SIPT-68 până la temperatura de 630,74 ºC, BR - 426/1984, Contract IGSCCP

Contribuția: Autor

1984

 H. METODE/PROCEDURI DE ETALONARE / ÎNCERCARE / VERIFICARE METROLOGICĂ 

Patru metode pentru etalonarea incintelor termostatate:

§    metodă de etalonare a incintei neîncărcate,

§    metodă de etalonare a incintei încărcate,

§    metodă de etalonare a incintei în timpul încercării,

§    metodă de etalonare în puncte individuale izolate din interiorul incintei.

Proiect CEEX nr.178, Contract Autoritatea Națională pentru Cercetare Științifică și Curs, INM

Contribuția: Autor

2006

Procedură de etalonare a celulelor pentru materializarea punctelor fixe de definiție ale SIT-90, Documentația etalonului național (INM) și  PS – 11- 4.1-INM, Sistemul Calității

Contribuția: Autor

2006

O nouă procedură de realizare a punctului de solidificare al Cu (1084,62) ºC pentru etalonarea termocuplurilor, EUROMET Reaserch Project 844

Procedura a condus la creșterea duratei palierului de solidificare de la 15 minute la mai bine de 3 ore.

Contribuția: Autor

2006

Procedură de etalonare a termometrelor cu rezistență din platină prin metoda punctelor fixe în domeniul de temperatură (83,8058…692,677) K, PS -03-4.1 – INM, Sistemul Calității

Contribuția: Autor

2003

Noi proceduri de realizare a punctelor de solidificare ale indiului (156,598 5 ºC), staniului (231,928 ºC) și zincului (419,527 ºC) pentru etalonarea termometrelor cu rezistenșă din platină, Contract BRML.

Procedurile au condus la creșterea duratei palierelor de solidificare

§    la punctul zincului (419,527 ºC): de la 13 minute la 3,5 ore,

§    la punctul staniului (231,928 ºC): de la 10-15 minute la 4 ore,

§    la punctul indiului (156,598 5 °C) de la 17 minute ore la 1,5 ore.

 Contribuția: Autor

2002

Metode de încercare/verificare metrologică a termometrelor cu rezistență din platină

NML 04 – 04, BRML

Contribuția: Autor

2001

Procedură de etalonare a termometrelor cu rezistență din platină în domeniul de temperatură (0...419,527) ºC, PO –INM – 09 – 03

Contribuția: Autor

1999

Procedură de etalonare a termocuplurilor Pt10%Rh/Pt în domeniul de temperatură (419,527...1084,62) ºC, IL-INM-05.01.002

Contribuția: Autor

1999

Metode de încercare/verificare a traductoarelor de temperatură pentru contoare de energie termică, P 58/98, BRML

Contribuția: Autor

1997

Metode de etalonare a termocuplurilor etalon Pt10%Rh/Pt, NTM  5-19-88

Contribuția: Autor

1988

Metode de etalonare/încercare de noi tipuri de termometre criogenice și în domenii de temperatură foarte joase, neabordate anterior la INM:

§   termometre cu rezistență din germaniu, în domeniul de temperatură cuprins între 4 K și 77 K (pentru Institutul Național de Fizica Materialelor București-Măgurele) și, respectiv, 20 K 300 K (pentru Uzina G – Râmnicu Vâlcea)

§   termometre cu rezistență din carbon amorf, în domeniul de temperatură cuprins între 4 K și 77 K (pentru Institutul Național de Fizica Materialelor București-Măgurele)

§   termometre cu rezistență din platină, în domeniul de temperatură cuprins între 20 K și 300 K (pentru Uzina G – Râmnicu Vâlcea). 

Contribuția: Autor

1988

Metode de verificare metrologică a termocuplurilor tehnice, NTM 5-05-88

Contribuția: Autor

1988

Metode de etalonare și verificarea metrologică a termometrelor cu rezistență din platină etalon, NTM 5-20-86

Contribuția: Autor

1986

Metode de încercare/verificare metrologică a termometrelor tehnice cu rezistență electrică, STAS 8420-86

Contribuția: Autor

1986

Termocupluri etalon fabricate la INM. Metode de încercare/verificare metrologică, STR, INM

Contribuția: Autor

1986

Set de termorezistențe pentru multimetrul IC-3. Metode de încercare/verificare metrologică, NTR, INM

Contribuția: Autor

1985

Metodă de etalonare a termocuplurilor Pt10%Rh/Pt la punctul de topire al paladiului (1554 ºC) (metoda firului), Încercare de model „Termocuplu de imersie nerecuperabil” pentru IAMC-Otopeni

Contribuția: Coautor

1985

 I. ELABORARE DE SCHEME DE IERARHIZARE PENTRU MIJLOACELE DE MĂSURARE A TEMPERATURII

Schema de ierarhizare după exactitate a mijloacelor de măsurare a temperaturii din domeniul (-189,342… 660,323) ºC, QS Forum, EUROMET

Contribuția: Coautor

2005

Schema de ierarhizare după exactitate a mijloacelor de măsurare a temperaturii din domeniul 419,527… 1084,62) ºC, QS Forum, EUROMET

Contribuția: Coautor

2005

Schema de ierarhizare a mijloacelor de măsurare a temperaturii, IL-INM-05.01.001

Contribuția: Coautor  

1999

Schema de transmitere a unității de temperatură în domeniul (630,74 … 1064,43) ºC,

STAS 11071/14-88

Contribuția: Autor

1988

Schema de transmitere a unității de temperatură în domeniul (-200 … 0) ºC,  STAS 11071/14-88

Contribuția: Autor

1988

Schema de transmitere a unității de temperatură în domeniul (0 …630,74) ºC, STAS 11071/14-88

Contribuția: Coautor

1988

 J. ELABORARE ALGORITMI ȘI PROGRAME DE CALCUL 

Funcție de modelare și program de calcul al erorilor perechilor de termorezistențe din componența contoarelor de energie termică în tot domeniul de lucru, pornind de la abaterile celor două traductoare determinate la 3 temperaturi de etalonare, Buletin de încercare nr.95/1997, BRML

Contribuția: Autor

1997

Algoritmi și programe de calcul pentru interpolarea noii Scări de temperatură, SIT-90, între valorile punctelor fixe, B-189/1991, Contract CNSMC

Contribuția: Autor

1991

Algoritmi și programe de calcul a caracteristicii t.t.e.m – temperatură a termocuplurilor IAMC -Otopeni:

§   prin interpolare, în domeniul cuprins între 300 ºC și 1554 ºC,

§   prin extrapolare, în domeniul cuprins între 1554 ºC și 1700 ºC

și evaluarea erorilor propagate prin interpolare și extrapolare.

Încercare de model „Termocuplu de imersie nerecuperabil” pentru IAMC-Otopeni

Contribuția: Autor

1985

Algoritmi și programe de calcul al erorilor propagate în domeniul de temperatură (630,74...1064,43) ºC al SIPT-68 de la erorile de măsurare la punctele fixe ale termocuplurilor Pt10%Rh/Pt, BR-426/1984 și Simpozionul Național de Metrologie, București, 1984

Contribuția: Autor

1984

Algoritmi și programe de calcul al erorilor propagate în domeniile de temperatură (-189,352...0) ºC și (0...630.74) ºC ale SIPT-68 de la erorile de măsurare la punctele fixe ale termometrelor cu rezistență din platină, BR -416/1982 și Simpozionul Național de Metrologie, București, 1984

Contribuția: Autor

1982

Algoritmi și programe de calcul pentru interpolarea SIPT-68 între valorile punctelor fixe și determinarera, pentru prima dată la INM, a curbelor de variație

§   rezistență electrică - temperatură ale termometrelor cu rezistență din platină în domeniile (-189,352...0) ºC și (0...630,74) ºC

§   t.t.e.m. - temperatură ale termocuplurilor Pt10%Rh/Pt în domeniul (630,74...1064,43) ºC,

 BR 426/1984 și Simpozionul Național de Metrologie, București, 1984

Contribuția: Autor

1981-1984

 K. ELABORAREA DE CMCs (Calibration and Measurement Capabilities) -2004-2006

 Fundamentarea tehnico-științifică și elaborarea a 44 de capabilități de etalonare și măsurare (CMCs) ale laboratorului - dintre care 28 referitoare la referințele naționale -, care, după aprobarea de către BIPM și organizațiile regionale de metrologie și publicarea lor în baza de date a BIPM, asigură recunoașterea internațională a certificatelor de etalonare și de măsurare emise de laborator:

·   7 capabilități referitoare la etalonarea celulelor pentru materializarea punctelor fixe ale SIT-90.

·   8 capabilități referitoare la etalonarea termometrelor etalon cu rezistență din platină la punctele fixe de definiție ale SIT-90.

·   7 capabilități referitoare la etalonarea termometrelor etalon cu rezistență din platină în 7 sub-domenii ale SIT-90 (incertitudini propagate).

·   4 capabilități referitoare la etalonarea termocuplurilor etalon Pt10%Rh/Pt la punctele fixe de definiție ale SIT-90.

·   2 capabilități referitoare la etalonarea termocuplurilor etalon Pt10%Rh/Pt în domeniul de temperatură (0 ... 1200) ºC (incertitudini propagate).

·   2 capabilități referitoare la etalonarea prin comparare a termocuplurilor etalon Pt10%Rh/Pt în domeniul de temperatură (0 ... 1200) ºC.

·   5 capabilități referitoare la etalonarea prin comparare a termometrelor din sticlă cu lichid în domeniul de temperatură (-196 ... 400) ºC.

·   9 capabilități referitoare la etalonarea prin comparare a termometrelor digitale în domeniul de temperatură (-196 ... 400) ºC.

Contribuția: Autor

 L. ACTIVITATEA ÎN DOMENIUL ASIGURĂRII CALITĂȚII

Ø  Stabilirea politicilor și obiectivelor calității la nivelul laboratorului Termometrie (2002- 20006)

Ø Elaborarea Manualului Calității Laboratorului Termometrie (R1 și R2), a 4 Proceduri specifice și 5 Instrucțiuni de lucru (2002 -2006)

Ø  Coordonarea și organizarea dezvoltării, implementării și aplicării la nivelul laboratorului Termometrie a unui Sistem al Calității care îndeplinește cerințele SR EN ISO/CEI 17025/2001 (2002 - prezent)

Ø Prezentarea activității și a SC Laboratorului Termometrie în cadrul vizitei de evaluare efectuate în februarie 2005 la INM de reprezentantii pentru Calitate ai institutelor similare europene afiliate la EUROMET, QS Forum. Ulterior acestei vizite, SMC al INM (inclusiv Sistemul Calității laboratorului Termometrie) a fost recunoscut de Comitetul de evaluare al Sistemelor calității din cadrul EURAMET (2005).

 M. COORDONARE DE COMPARAȚII NAȚIONALE DE ETALOANE 

Ø Comparația interlaboratoare « Etalonarea termometrelor din sticlă cu mercur în domeniul de temperatură (35…45) ºC », prima comparație națională interlaboratoare din domeniul termometriei; 7 laboratoare participante [Raportul final al comparației, BRML – DEOA], 2003-2004  

Ø  Comparația interlaboratoare « Etalonarea termocuplurilor Pt1010%Rh/Pt »; 8 laboratoare participante [Raportul final al comparației, BRML – DEOA], 2005-2006 

N. ACTIVITATE DIDACTICĂ

Ø Susținerea cursului Incinte termostatate. Metode de etalonare și de evaluare a incertitudinii de măsurareorganizat de BRML pentru specialiștii din laboratoarele teritoriale, București, 2006

Ø  Susținerea cursului Elemente de bază în evaluarea incertitudinii de măsurare organizat de ROLAB pentru specialiști din laboratoarele industriale, București, 2005

Ø Organizarea și susținerea cursului “Evaluarea și exprimarea incertitudinii de măsurare” pentru specialiștii laboratorului Termometrie al INM, București, 1998

Ø  Conducător proiect de diplomă, Facultatea de fizică, 1995

Ø Proiectarea, managementul și susținerea de cursuri de perfecționare (1982 și 1989) și de instruire individuală (1983 - 2006) pentru specialiștii metrologi din laboratoarele de metrologie teritoriale ale BRML/INM și din laboratoarele industriale 

ACTIVITATE EDITORIALĂ 

Ø Membru in Colegiul de redactie al revistei “Metrologie” (2000 - 2006)

Ø Recenzii științifice pentru revista “Metrologie” (1982 – 2006)

 AFILIERE ȘI ALTE DATE

Ø Membru în Comitetul Tehnic Thermometry al Organizației Europene de Metrologie, EURAMET (fostă EUROMET) (2001 – 2006)

Ø Membru (ales) al Consiliului Științific al Institului Național de Metrologie (2000 – 2006)

Ø Secretar al Consiliului Științific al Institului Național de Metrologie (2000 – 2006)

Ø Membru al Comisiei pentru elaborarea documentației pentru admiterea cu drepturi depline a BRML-INM în EUROMET (2004)

Ø Secretar al Comitetului Tehnic CT-58 “Metrologie” al ASRO (1990-1995)

Ø Membru al Societății Române de Măsurări (SRM) (1990 - prezent)

Ø Membru în Colegiul de conducere al INM (2002-2006)

Ø Limbi străine cunoscute: Franceză, Engleză

Ø Realizare website: www.temperature.ro 

PARTICIPARE ÎN COMISII DE EXAMINARE ȘI EVALUARE

Ø  Comisia de avizare a temelor de cercetare, INM (2006)

Ø  Comisia de examen pentru funcțiile de cercetător principal III și cercetător științific, INM (2006)

Ø  Comisie de evaluare RENAR (Expert tehnic) (2005)

Ø  Comisii pentru autorizare metrolog-verificator, BRML (2001-2006)

Ø  Comisii de evaluare a specialiștilor din laboratoarele teritoriale ale INM, București (1982-1989)

Ø  Comisii de evaluare a activității și a personalului din 4 laboratoare teritoriale ale INM: Cluj, Bihor, Mureș, Dolj (1986-1987)

Ø  Comisa de evaluare a activității de metrologie și a personalului de specialitate din COS-Târgoviște (1986)

ABILITĂȚI ÎN UTILIZAREA CALCULATORULUI 

Utilizator experimentat al WordPerfect și Microsoft Office (Word, Excel, Power Point, FrontPage). Programator în Mathematica,  BASIC și FORTRAN.

 

Anexa A 

LISTA DE LUCRĂRI

 

A.             Granturi de cercetare 

1      Îndeplinirea cerințelor MRA (Mutual Recognition Arrangement) al CIPM (Comitetul Internațional de Măsuri și Greutăți) pentru etaloanele naționale și transferul unității de temperatură, Sonia Gaiță (responsabil), I. Asavinei, C. Iliescu, M. Dona, E. Ciocârlan, M. Neagu, A. Dumitriu, Contract Ministerul Economiei si Comerțului (Planul sectorial de CD), 2005-2006

 Lucrări realizate și rezultate obținute:

¦    Extinderea domeniului etalonului primar/național de temperatură de la 420 ºC la 660ºC.

¦   Dezvoltarea unui punct de solidificare al aluminiului (660,323 °C) destinat etalonării termometrelor cu rezistență din platină, adică având incertitudini de ordinul a câțiva mK.

¦   Studiul noului punct de solidificare al aluminiului: suprarăcirea, influența temperaturii cuptorului asupra valorii temperaturii și duratei palierului de solidificare, profilul temperaturii în cuptor, evaluarea experimentală a componentelor incertitudinii. Punctul de solidificare al aluminiului a fost inclus în etalonul primar/național.

¦  Participarea la definitivarea procedurilor și metodelor specifice ale Key Comparison EUROMET.T-K4 (EUROMET Project 820)Comparison of local realizations of Aluminium and Silver freezing-point temperatures”, prin observații și propuneri la Protocolului tehnic al Comparației.

¦   Automatizarea proceselor de măsurare și de achiziție a datelor la etalonarea termometrelor cu rezistență din platină la punctele fixe de definiție ale SIT-90.

¦   Participarea la Key Comparison EUROMET.T-K4 alături de 24 de institute similare din UE. Conform Protocolului tehnic al Comparației, termometrul cu rezistență din platină nr.1444 al laboratorului pilot (PTB – Germania), care a fost utilizat ca suport al comparării în bucla A, a fost verificat, stabilizat, caracterizat și, în final, etalonat la punctul de solidificare al aluminiului, în trei tranziții de fază diferite. Rezultatele INM sunt comparabile cu cele obținute de institutele naționale de metrologie din Franța (LNE-INM/CNAM), Olanda (NMI-VSL), Rusia (VNIIM), Elveția (METAS),Austria (BEV) etc.

¦  Analiza, prelucrarea rezultatelor și evaluarea incertitudinii de măsurare; întocmirea Raportului național (Calibration Data, Uncertainty Analysis, Example of freezing curve, Temperature variation with immersion depth, Instrumentation details) și transmiterea acestuia către laboratorul pilot.

¦  Analiza rapoartelor intermediare ale Comparației.

¦  Dezvoltarea unui punct de solidificare al argintului (961,78 ºC) cu înalte performanțe metrologice în vederea extinderii domeniului de temperatură al etalonului primar până la temperatura de 962 ºC, adică având incertitudini de ordinul a câțiva mK. Studiul noului punct de solidificare al argintului: suprarăcirea, influența temperaturii cuptorului asupra valorii temperaturii și duratei palierului de solidificare, profilul temperaturii în cuptor, evaluarea experimentală a componentelor incertitudinii.

¦ Dezvoltarea unui punct de solidificare al cuprului (1084,62 ºC) cu înalte performanțe metrologice pentru diseminarea SIT-90 până la temperatura de 1200 ºC. Studiul noului punct de solidificare al cuprului: suprarăcirea, influența temperaturii cuptorului asupra valorii temperaturii și duratei palierului de solidificare, profilul temperaturii în cuptor, evaluarea experimentală a componentelor incertitudinii.

¦  Participarea la definitivarea procedurilor și metodelor specifice ale EUROMET Reaserch Project 844Intercomparison of copper fixed-point cells by using Pt/Pd thermocouples”, prin observații și propuneri la Protocolului tehnic al Comparației.

¦ Studiul unui nou tip de termocuplu pentru diseminarea SIT-90 până la temperatura de 1200 ºC, termocuplul Pt/Pd: caracteristici tehnice și metrologice, tratamente termice. Stabilirea procedurilor de etalonare și stabilizare.

¦  Automatizarea proceselor de măsurare și de achiziție a datelor la etalonarea termocuplurilor la punctele fixe de definiție ale SIT-90.

¦ Participarea la EUROMET Reaserch Project 844 alături de 12 de institute similare din UE. Conform Protocolului tehnic al proiectului, termocuplul Pt/Pd 03/03 al laboratorului pilot (PTB-Germania), care a fost utilizat ca suport al comparării în bucla B, a fost verificat, stabilizat, caracterizat și, în final, etalonat la punctele de solidificare ale cuprului și argintului, în trei tranziții de fază diferite. Prin rezultatele obținute de INM  în cadrul Proiectului EUROMET 844, s-a asigurat recunoașterea internațională a capabilităților INM de etalonare a termocuplurilor până la 1 200 ºC.

¦ Analiza, prelucrarea rezultatelor și evaluarea incertitudinii; întocmirea Raportului național al Comparației (Ag and Cu Calibration Data, Ag Uncertainty Analysis, Cu Uncertainty Analysis, Example of freezing curve, Emf change with immersion depth, Temperature profile of annealing furnace, Temperature profile of calibration furnace, Instrumentation details) și transmiterea acestuia către laboratorul pilot.

¦  Analiza rapoartelor intermediare ale Proiectului.

¦  Atingerea performanțelor metrologice din UE la materializarea punctului triplu al mercurului (-38,834 4 ºC) și punctelor de solidificare ale indiului (156,598 5 ºC), staniului (231,928 ºC) și zincului (419,527 ºC), prin punerea în funcțiune a noilor etaloane și  echipamente achiziționate, aducerea lor la parametrii necesari realizării etalonărilor, stabilirea și optimizarea procedurilor de lucru.

¦   Umplerea și închiderea etanșă a celulei pentru punctul triplu al argonului (-189,344 2 ºC) folosind o nouă metodă menită să asigure o mai bună etanșeitate a gazului închis în celulă. Cu noua metodă, cele două operații s-au realizat la temperatura de ≈ 77 K, temperatură la care presiunea argonului închis în celulă coboară la ≈ 0,7 bar (de la 50 bari, la temperatura ambiantă), facilitand astfel realizarea sudurii tubului de umplere.

¦  Creșterea semnificativă a duratei palierelor de topire/solidificare:

§    la punctul aluminiului: de la 10-15 minute la 5 ore,

§    la punctul mercurului: de la 1,5 ore la peste 13 ore,

§    la punctul zincului: de la 3,5 ore la peste 10 ore,

§    la punctul staniului: de la 4 ore la peste 6 ore,

§    la punctul indiului: de la 1,5 ore la peste 12 ore,

§    la punctul argintului: de la mai puțin de 10 minute până la aproximativ 2,5 ore,

§    la punctul cuprului: de la maximum 15 minute la mai mult de 3 ore.

¦  Studiul termometrelor etalon cu rezistență din platină pentru temperaturi înalte: caracteristici metrologice, tratamente termice, influența naturii curentului de măsurare. Stabilirea procedurilor de etalonare și stabilizare.

¦  Caracterizarea metrologică a etalonului național de temperatură în domeniul (83,798 ... 933,473) K prin etalonarea:

§   grupului de trei termometre etalon cu rezistență din platină pentru temperaturi joase și medii la punctele triple ale argonului (83,798 K), apei (273,16 K) și mercurului (234,3156 K), punctul de topire al galiului (302,9146 K) și punctele de solidificare ale staniului (505,078 K) și zincului (692,677K);

§    grupului de trei termometre etalon cu rezistență din platină pentru temperaturi înalte la punctul triplu al apei (273,16 K) și punctele de solidificare ale staniului (505,078 K), zincului (692,677 K) și aluminiului (933,473 K).

¦  Analiza și prelucrarea rezultatelor măsurărilor.

§    Evaluarea incertitudinii de măsurare și întocmirea bilanțului incertitudinii pentru cele 6 termometre cu rezistență din platină la fiecare punct fix. 

¦  Reducerea incertitudinii de măsurare:

§    de 50 de ori la punctul de solidificare al aluminiului,

§    de 3 ori la punctul de solidificare al staniului,

§    de 3 ori la punctul de solidificare al zincului,

§    de 4 ori la punctul de solidificare al argintului.

¦  Elaborarea procedurii specifice PS – 11- 4.1-INM « Etalonarea celulelor pentru puncte fixe ».

¦  Elaborarea schemei de ierarhizare după exactitate a mijoacelor de măsurare a temperaturii în domeniul (-189,3442 ... 660,323) ºC.

¦  Elaborarea schemei de ierarhizare după exactitate a mijoacelor de măsurare a temperaturii în domeniul (419,527... 1084,62) ºC.

¦  Fundamentarea tehnico-științifică și elaborarea a 7 noi capabilități de etalonare și măsurare (CMCs) ale laboratorului (în total: 44, dintre care 28 referitoare la referințele naționale), care, după aprobarea de către BIPM și organizațiile regionale de metrologie și publicarea lor în baza de date a BIPM, asigură recunoașterea internațională a certificatelor de etalonare și de măsurare emise de laborator.

¦ Elaborarea documentației pentru atestarea etalonului național în domeniul de temperatură extins, (83,798 ... 933,473) K, conform cerințelor MRA al CIPM.

 2      Alinierea metodelor de etalonare la cerințele directivelor și normativelor europene, Sonia Gaiță (director proiect), E. Ciocârlan, M. Dona, M. Neagu, A. Dumitriu, M. Nedea,  Proiect CEEX nr.178, Contract Autoritatea Națională pentru Cercetare Științifică, 2005-2006

 Lucrări realizate și rezultate obținute:

¦   Elaborarea metodologiilor pentru etalonarea:

§    incintelor termostatate,

§    termometrelor de suprafață,

§    termometrelor/termohigrometrelor de cameră.

¦   Elaborarea metodologiilor de evaluare a incertitudinii de etalonare a:

§    incintelor termostatate,

§    termometrelor de suprafață,

§    termometrelor/termohigrometrelor de cameră.

¦  Elaborarea programelor de calcul pentru determinarea incertitudinii standard compuse asociate rezultatului măsurării pentru cele 3 tipuri de etalonări.

¦ Stabilirea și optimizarea metodelor de lucru cu echipamentele și etaloanele de înaltă performanță achiziționate în cadrul temei. Elaborarea a 9 instrucțiuni de lucru:

§    Operarea termohigrografelor electronice cu afișaj digital - data logger - model OPUS 10 THI

§    Cuptor pentru etalonarea termocuplurilor Model Saturn 875

§    Echipament pentru etalonarea termometrelor de suprafață Medusa, Model 510

§    Indicator de temperatură, Model 1590

§    Termometru etalon cu rezistență din platină, cu teacă metalică, model HART 5680

§    Termometru digital (cu traductor) pentru măsurarea temperaturii de suprafață, Model 944

§    Echipament pentru etalonarea incintelor termostatate

§    Multimetru digital Model HP 34420A

§    Incintă termostatată.

¦ Stabilirea procedurilor pentru caracterizarea instalațiilor și etaloanelor achiziționate și evaluarea incertitudinii de măsurare.

3       Cercetări privind etalonul național al unității de temperatură în domeniul (692,677 ... 1 357,77) K, Sonia Gaiță (responsabil temă), I. Asavinei, C. Iliescu, Contract BRML, 2005  

Lucrări realizate și rezultate obținute:

¦  Fundamentarea tehnico-științifică și elaborarea a 15 noi capabilități de etalonare și măsurare (CMCs) ale laboratorului.

¦  Caracterizarea metrologică periodică a etalonului național al unității de temperatură în domeniul (692,677 ... 1357,77) K, prin etalonarea grupului de 3 termocupluri Pt10%Rh/Pt la punctele de solidificare ale zincului (419,527 ºC), aluminiului (660,323 ºC) și cuprului (1084,62 ºC).

¦  Verificarea condițiilor de puritate și determinarea caracteristicilor t.t.e.m-temperatură ale celor 3 termocupluri etalon Pt10%Rh/Pt în domeniul de temperatură (300 ... 1200) ºC.

¦  Analiza, prelucrarea rezultatelor și evaluarea incertitudinii de măsurare la punctele fixe.

¦ Studiul stabiltății caracteristicilor metrologice ale etalonului național de temperatură în domeniul (419,527 ... 1084,62) ºC.

¦  Studiul și caracterizarea metrologică a 2 noi termocupluri Pt10%Rh/Pt, ce urmează a fi incluse în etalonul național.

¦  Analiza, prelucrarea rezultatelor și evaluarea incertitudinii de măsurare la punctele fixe.

 4      Proiectul bilateral EUROMET 713 „Traceability of the ITS-90 fixed points” cu LNE-INM/CNAM (Franța), Sonia Gaiță (responsabil temă), C. Iliescu, A. Dumitriu, M Neagu, M. Nedea, Contract BRML, 2004 

Lucrări realizate și rezultate obținute:

¦ Fundamentarea tehnico-științifică și elaborarea primelor 22 capabilități de etalonare și măsurare (CMCs) ale laboratorului.

¦ Participarea la definitivarea procedurilor și metodelor specifice ale Proiectului bilateral EUROMET 713 Traceability of the ITS-90 fixed points” cu institutul similar din Franța, LNE-INM/CNAM, prin observații și propuneri la Protocolului tehnic al Proiectului.

¦ Proiectarea, realizarea, umplerea, închiderea etanșă și caracterizarea metrologică a două ansambluri celule etanșe din cuarț – creuzete cu metal pentru materializarea punctelor de solidificare ale zincului și aluminiului în cadrul Proiectului bilateral EUROMET 713.

¦  Caracterizarea metrologică la LNE-INM/CNAM (Franța) a celulelor construite la INM.

5       Key Comparison EUROMET.T-K3 (EUROMET Project 552) “Realizations of the ITS-90 from 83.8 K to 692.7 K”, Sonia Gaiță (responsabil temă), I. Asavinei, C. Iliescu, M. Neagu, A. Dumitriu, Contract BRML, 2003

 Studiul a fost dedicat participării laboratorului Temperaturi, alături de 23 de institute similare din UE, la Key Comparison EUROMET.T-K3 (EUROMET Project 552) “Realizations of the ITS-90 from 83.8 K to 692.7 K”. A fost prima participare a unui laborator din Institutul Național de Metrologie într-un proiect EUROMET, acceptată de partenerii externi înainte ca INM să devină membru al EUROMET. Principalele lucrări efectuate au fost:

¦  Realizarea unui vas Dewar metalic pentru conservarea celulelor pentru punctul triplu al apei.

¦  Refacerea cuptorului INM pentru punctele de solidificare.

¦  Compararea grupului de celule pentru punctul triplu al apei fabricate la INM în anul 1996 cu celula recent achiziționată de la NPL-Anglia. Deși mică (-0,06 mK), diferența determinată a fost corectată în toate măsurările ulterioare.

¦   Participarea la Comparația Cheie EUROMET.T-K3, alături de 23 de institute similare din UE. Conform Protocolului tehnic al Comparației, termometrul cu rezistență din platină al laboratorului sub-pilot (PTB-Germania), care a fost utilizat ca suport al comparării în bucla 4, a fost verificat, stabilizat, caracterizat și etalonat la cele 7 puncte fixe din domeniul de temperatură (83,8058...692,677) K. Cel puțin câte patru tranziții de fază diferite au fost efectuate la fiecare punct fix (11 pentru zinc, 10  pentru staniu, 6 pentru indiu, 5 pentru galiu, 4 pentru Hg și 10 pentru argon).

¦  Analiza, prelucrarea rezultatelor și evaluarea incertitudinii; întocmirea Raportului național (Calibration Data, Uncertainty Analysis, Example of freezing curve, Temperature variation with immersion depth, Instrumentation details) și transmiterea acestuia către laboratoarele pilot și sub-pilot.

¦  Analiza rapoartelor intermediare ale Comparației.

 6      Cercetări privind etalonul național al unității de temperatură în domeniul (83,805 8 …692,677) K în vederea participării INM la Comparația Cheie EUROMET.T-K3, Sonia Gaiță (responsabil temă), I. Asavinei, M, Magdici, C. Iliescu, M. Neagu, A. Dumitriu, Contract BRML, 2002  

Tema a avut ca obiectiv pregătirea și verificarea metodelor și instalațiilor ce urmează a fi folosite în cadrul Comparației Cheie EUROMET.T-K3. Au fost realizate:

¦ Creșterea semnificativă a duratei palierelor de solidificare prin optimizarea procedurilor de lucru pentru materializarea punctelor fixe. Astfel:

§    la punctul zincului (419,527 ºC): de la 13 minute la 3,5 ore,

§    la punctul staniului (231,928 ºC): de la 10-15 minute la 4 ore,

§    la punctul indiului (156,598 5 ºC) de la 17 minute ore la 1,5 ore,

¦  Participarea la definitivarea procedurilor și metodelor specifice ale Key Comparison EUROMET.T-K3 (EUROMET Project 552) “Realizations of the ITS-90 from 83.8 K to 692.7 K”, prin observații și propuneri la Protocolul tehnic al Comparației, în special în ceea ce privește metodologia de evaluare a incertitudinii de etalonare la punctele fixe de definiție ale SIT-90.

¦  Repararea și îmbunătățirea celulei pentru materializarea punctului de topire al galiului (29,7646 ºC). Inițial, tubul central din sticlă al celulei era imersat direct în metal. Deoarece galiul se dilată la solidificare (3,1 %), tubul se spărsese probabil chiar de la prima utilizare și a fost înlocuit. Cu această ocazie, pentru a preveni spargerea tubului la solidificarea ulterioară a metalului, construcția celulei a fost modificată prin protejarea tubului din sticlă cu un tub din teflon având diametrul interior ajustat pe diametrul exterior al tubului din sticlă. În final, celula a fost închisă etanș în atmosferă controlată de argon pur (99,999 83 %), la presiunea de o atmosferă normală.

¦  Caracterizarea metrologică periodică a etalonului național al unității de temperatură în domeniul (-189,3442 ... 419,527) ºC, prin etalonarea grupului de 3 termometre cu rezistență din platină la punctele triple ale apei (0,01 ºC),  argonului (-189,342 ºC) și mercurului (-38,8344 ºC), punctul de topire al galiului (29,764 6 ºC) și punctele de solidificare ale indiului (156,598 5 ºC), staniului (231,928 ºC) și zincului (419,527 ºC).

¦  Analiza, prelucrarea rezultatelor și evaluarea incertitudinii de măsurare la punctele fixe.

¦  Studiul evoluției în timp a etalonului național de temperatură în domeniul (83,8058…692,677) K.

 7      Punctul triplu al argonului (83,805 8 K). Dezvoltarea și modernizarea etalonului național al unității temperatură în domeniul (83,805 8 …692,677) K, Sonia Gaiță (responsabil temă), Fănel Iacobescu, C. Iliescu, I. Asavinei, A. Dumitriu, Contract BRML, 2001

 Lucrări realizate și rezultate obținute:

¦   Proiectarea, realizarea, umplerea, închiderea etanșă și caracterizarea metrologică a instalației pentru materializarea punctului triplu al argonului (-189,344 2) ºC prin metoda cu flux constant.

§    Prin realizarea instalației, capabilitatea INM de etalonare la temperatura acestui punct fix a crescut de aproape 40 de ori. Comparația Cheie EUROMET.T-K3 a relevat că gradul de echivalență Di al INM relativ la valoarea de referință a Comparației la punctul triplu al argonului este de numai 0,28 mK, cu o incertitudine extinsă asociată (pentru k = 2) de 0,89 mK, rezultatele fiind comparabile cu cele obținute de institute naționale de prestigiu din UE (INRIM (Italia): 0,28 mK ± 0,59 mK; PTB (Germania): -0,17 mK ± 0,78 mK; LNE-INM/CNAM (Franța): 0,12 mK ± 0,77 mK; NPL (Marea Britanie): 0,11 mK ± 0,45 mK etc.).

§    În anul 2001, numai 4 institute naționale de metrologie dețineau instalații de construcție proprie pentru punctul argonului, cele din Franța, Anglia, SUA și Canada. Celelalte institute naționale care utilizează punctul triplu al argonului, printre care PTB – Germania, NMi/VSL-Olanda, INRIM-Italia, GUM-Polonia, METAS-Elveția, IPQ-Portugalia, SMD-Belgia, SP-Suedia etc., folosesc instalații comerciale, marea majoritate construite la LNE-INM/CNAM - Franța.

Instalația realizată a intrat în componența etalonului național.

¦  Extinderea domeniului etalonului primar/național de temperatura de la -38 ºC la -189 ºC, prin

¦ Proiectarea, realizarea, umplerea, închiderea etanșă și caracterizarea metrologică de noi ansambluri, îmbunătățite, celulă etanșă-creuzet cu metal pentru materializarea punctelor de solidificare ale staniului și zincului. Ansamblurile realizate au intrat în componența etalonului național.

¦  Elaborarea unui nou model de evaluare a incertitudinilor de etalonare a termometrelor cu rezistență din platină la punctele fixe ale SIT-90. Noua abordare se bazează pe folosirea unei expresii unitare pentru funcția de modelare, care integrează toate mărimile de intrare “autentice” (adică, elementare). Pentru determinarea expresiilor analitice ale coeficienților de sensibilitate, am elaborat un program de calcul dedicat, dezvoltat intr-un mediu software cu facilitați de prelucrare simbolică.

¦  Elaborarea unei noi metodologii de evaluare a incertitudinilor propagate la orice temperatură intermediară, de la incertitudinile de etalonare a termometrelor cu rezistență din platină la punctele fixe ale SIT-90. Noile expresii propuse pentru funcțiile de modelare se bazează pe o abordare sistematică a problemei corelațiilor. Ele au avantajul de a permite sublinierea varianțelor contributorii ale mărimilor de intrare elementare la orice temperatură din domeniul de etalonare. Elaborarea unui program de calcul dedicat, dezvoltat intr-un mediu software cu facilitați de prelucrare simbolică, a permis ca toate variabilele și corelațiile lor să fie incluse și tratate într-o manieră consistentă. 

8       Implementarea sistemului de asigurare a calității în domeniul mărimilor termice, Sonia Gaiță, A – 6/ faza decembrie 2000, Contract Ministerul Cercetării și Tehnologiei 

În cadrul temei am elaborat procedura de etalonare și de evaluare a incertitudinii de măsurare a termocuplurilor Pt10%Rh/Pt la punctele fixe de definiție ale SIT-90 din domeniul de temperatură (419,527...1084,62) ºC [IL-INM-05.01.002].

 9      Cercetări privind etalonului național al unității de temperatură în domeniul (419,527...1084,62) ºC, Sonia Gaiță (responsabil fază), C. Niculescu, C. Iliescu, B - 4/1999, Contract Ministerul Cercetării și Tehnologiei

Lucrări realizate și rezultate obținute:

¦  Caracterizarea metrologică a grupului de 3 termocupluri Pt10%Rh/Pt, componente ale etalonului național, la punctele de solidificare ale zincului (419,527 ºC), aluminiului (660,323 ºC), argintului (961,78 ºC), aurului (1064,18 ºC) și cuprului (1084,62 ºC).

¦  Verificarea condițiilor de puritate și determinarea caracteristicilor t.t.e.m-temperatură ale celor 3 termocupluri etalon Pt10%Rh/Pt în domeniul de temperatură (300 ... 1200) ºC.

¦  Analiza, prelucrarea rezultatelor și evaluarea incertitudinii de măsurare la punctele fixe.

¦ Calcularea incertitudinilor propagate în tot domeniul de măsurare (300... 1200) ºC, de la incertitudinile de măsurare la punctele fixe.

¦  Studiul stabiltății caracteristicilor metrologice ale etalonului național al unității de temperatură în domeniul (419,527 ... 1084,62) ºC. 

10   Elaborarea procedurilor pentru implementarea sistemului de asigurare a calității în domeniul mărimilor termice, C. Niculescu (responsabil fază), S, Gaiță, M. Neagu, A - 5/1999, Contract Ministerul Cercetării și Tehnologiei 

Lucrări realizate și rezultate obținute:

¦ Documentația tehnică de atestare a etaloanelor naționale de temperatură în conformitate cu noua Scară de temperatură, SIT-90.

¦  Ghidul de întocmire a schemelor de ierarhizare după  exactitate a mijloacelor de măsurare.

¦  Schema de ierarhizare după exactitate a mijloacelor de măsurare a temperaturii.

¦ Procedură de etalonare a termometrelor cu rezistență din platină în domeniul de temperatură (0...419,527) ºC.

¦ Procedură de etalonare a termometrelor cu rezistență din platină în domeniul de temperatură (-40 ... +30) ºC. 

11   Cercetări privind termocuplurile etalon Pt10%Rh/Pt, Sonia Gaiță, A - 11/1998, Contract BRML 

Lucrări realizate și rezultate obținute:

¦  Caracterizarea metrologică a grupului de termocupluri de referință Pt10%Rh/Pt ale INM la punctele de solidificare ale zincului (419,527 ºC), aluminiului (660,323 ºC) și cuprului (1084,62 ºC).

¦   Elaborarea unei noi metodologii de evaluare a incertitudinilor de etalonare a termocuplurilor Pt10%Rh/Pt la punctele fixe ale SIT-90. Noua abordare se bazează pe:

§   stabilirea funcției de modelare pentru etalonarea termocuplurilor Pt10%Rh/Pt la punctele de solidificare ale zincului, aluminiului și cuprului;

§  identificarea surselor de incertitudine și analiza influenței acestora asupra rezultatului măsurării;

§    evaluarea componentelor incertitudinii standard compuse și întocmirea bilanțului incertitudinii.

¦  Calcularea incertitudinilor propagate în domeniul de temperatură (300...1200) ºC de la incertitudinile de etalonare la punctele fixe.

¦  Studiul stabiltății caracteristicilor metrologice ale termocuplurilor de referință Pt10%Rh/Pt.

 12   Cercetări privind etalonul național al unității de temperatură în domeniul (0...419,527)ºC. O nouă metodologie de evaluare a incertitudinii de măsurare la punctele fixe de definiție ale SIT-90, Sonia Gaiță, A - 5/1998, Contract Ministerul Cercetării și Tehnologiei 

Lucrări realizate și rezultate obținute:

¦  Elaborarea unei noi metodologii de evaluare a incertitudinilor de etalonare a termometrelor cu rezistență din platină la punctele fixe de definiție ale SIT-90. Noua abordare se bazează pe:

§ Stabilirea, pentru prima dată la INM, a unei funcții de modelare pentru evaluarea incertitudinii de măsurare a temperaturii. În plus, la acea dată, nicio lucrare publicată pe plan internațional în domeniul termometriei nu definea/specifica funcția de modelare la evaluarea incertitudinii de măsurare. Valabilitatea acestui prim model elaborat a fost confirmată de modelul asemănător propus în anul 2001 de laboratorul coordonator al Comparației cheie EUROMET.T-K3.

§ Elaborarea unei structuri originale de analiză a influenței fiecărei mărimi de intrare asupra rezultatului măsurării, în care sunt examinate și evaluate explicit toate elementele din bilanțul incertitudinii.

Metodologia stabilită a fost implementată și aplicată, începând cu iunie 1998, în toate lucrările de cercetare și etalonare efectuate în laborator.

¦  Caracterizarea metrologică a grupului de termometre etalon cu rezistență din platină componente ale etalonului național la punctul triplu al apei (0,01 ºC) și punctele de solidificare ale staniului (231,928 ºC) și zincului (419,527ºC).

¦  Verificarea condițiilor de puritate, determinarea constantelor din relația de interpolare a SIT-90, precum și a caracteristicii temperatură - rezistență electrică a termometrelor cu rezistență din platină în domeniul (0...419,527) ºC.

¦  Analiza, prelucrarea rezultatelor și evaluarea incertitudinii de măsurare la punctele fixe, conform noii metode elaborate.

¦  Studiul stabiltății caracteristicilor metrologice ale etalonului național al unității de temperatură în domeniul (0 ... 419,527) ºC. 

13   Elaborarea procedurilor pentru încercarea/verificarea termometrelor cu rezistență din platină pentru contoare de energie termică, Sonia Gaiță, A-5/1997, Contract Ministerul Cercetării și Tehnologiei 

¦  Pornind de la cerințele generale privind contoarele de energie termică definite în reglementările internaționale, în cadrul temei am elaborat condițiile tehnice și metrologice, precum și metodele de încercare / verificare metrologică pentru perechile de termometre cu rezistență din platină care intră în componența contoarelor de energie termică - Procedura PM 58/98.

¦   Perechile de termometre cu rezistență din platină sunt, în mod uzual, etalonate la 3 temperaturi diferite în băi termostatate cu lichid. Pe baza rezultatelor etalonării se determină coeficienții ecuației Callendar - van Dusen și se împerechează traductoarele cu coeficienți similari. Calcularea erorii perechii de traductoare este, însă, complicată din cauză că aceasta trebuie sa fie mai mică decât eroarea maximă admisă nu numai la cele 3 temperaturi folosite pentru etalonare, ci în tot domeniul de măsurare și pentru orice diferență de temperatură dintre intrare și ieșire. Prin urmare, am dezvoltat o funcție de modelare și un program de calcul al propagării erorilor, care determină eroarea de împerechere pentru tot domeniul de temperatură de lucru și pentru o diferență de temperatură dată, pornind de la abaterile caracteristicilor celor două traductoare față de ecuația Callendar – van Dusen cu coeficienți standardizați (curba internațională). Metoda de calcul stabilită a fost implementată și aplicată, începând cu anul 1987, în toate lucrările de încercare de model a perechilor de termometre cu rezistență din platină pentru contoare de energie termică efectuate în laborator. 

14   Cercetări privind etaloanele de temperatură și evoluția în timp a caracteristicilor lor metrologice, Sonia Gaiță (responsabil temă), C. Iliescu, Contract B 637/1996 cu BRML 

Lucrări realizate și rezultate obținute:

¦  Caracterizarea metrologică a grupului de termometre cu rezistență din platină de referință la punctul triplu al apei (0,01 ºC) și punctele de solidificare ale staniului (231,928 ºC) și zincului (419,527 ºC).

¦  Caracterizarea metrologică a grupului de termocupluri de referință Pt10%Rh/Pt la punctele de solidificare ale zincului (419,527 ºC), aluminiului (660,323 ºC) și cuprului (1084,62 ºC).

¦  Analiza, prelucrarea rezultatelor și evaluarea incertitudinii de măsurare la punctele fixe.

¦  Calcularea incertitudinilor propagate în tot domeniul de măsurare (0...420) ºC și, respectiv, (300...1200) º C, de la incertitudinile de măsurare la punctele fixe.

¦  Studiul stabiltății caracteristicilor metrologice ale etaloanelor de referință. 

15   Realizarea de noi celule pentru materializarea punctului triplu al apei (0,01 ºC),  I. Asavinei (responsabil proiect), C. Niculescu, Sonia Gaiță, C. Iliescu, A - 5/1996, Contract Ministerul Cercetării și Tehnologiei 

Lucrări realizate și rezultate obținute:

¦ Proiectarea, realizarea, umplerea și închiderea etanșă a șase celule pentru materializarea punctului triplu al apei (0,01 ºC). 

¦ Caracterizarea metrologică și compararea celor șase celule realizate folosind 2 termometre etalon cu rezistență din platină. Diferențele determinate au fost mai mici decât incertitudinea comparației.

¦ Studiul influenței sursei de apă și a procesului de fabricație (distilare, degazare) asupra temperaturii materializate cu fiecare celulă.

Celulele realizate au intrat în componența etalonului național. 

16   Dezvoltarea și modernizarea etaloanelor naționale din domeniul mărimi termice în vederea asigurării trasabilității la etaloanele internaționale, I. Asavinei (responsabil proiect), C. Niculescu, S. Gaiță, M. Magdici, C. Iliescu, M. Neagu, A - 5/1996, Contract Ministerul Cercetării și Tehnologiei  

Lucrări realizate și rezultate obținute:

¦ Proiectarea și realizarea a unui nou cuptor electric tubular vertical de laborator pentru materializarea punctelor de solidificare ale SIT-90 în domeniul (157 ...1000) ºC. Pentru îmbunătățirea performanțelor cuptorului, au fost proiectate și realizate un regulator de temperatură și două blocuri metalice interșanjabile. Regulatorul asigură controlul temperaturii în spațiul de lucru prin intermediul unui termocuplu montat în peretele blocului metalic, îmbunătățind, astfel, stabilitatea temperaturii. Blocul metalic are rolul de a micșora gradientul de temperatură de-a lungul celulei de punct fix. Cele două blocuri metalice sunt similare din punct de vedere constructiv dar au fost realizate din materiale diferite, pentru a acoperi întregul domeniu de temperatură al punctelor de solidificare folosite la etalonarea termometrelor cu rezistență din platină:

§     aluminiu, pentru utilizarea în intervalul de temperatură (150... 450) ºC,

§     oțel inoxidabil, pentru utilizarea în intervalul de temperatură (600... 1 100) ºC.

¦  Caracterizarea metrologică a cuptorului realizat. Rezultatele experimentale au arătat că:

§     stabilitatea temperaturii în zona centrală a blocului metalic este mai bună de 0,2 ºC,

§     distribuția temperaturii pe toată lungimea creuzetului este de ± 2 ºC la aproximativ 410ºC,

§    durata de încălzire a cuptorului este cuprinsă între 2 ore, pentru atingerea temperaturii de topire a indiului, și  8 ore, pentru atingerea temperaturii de topire a argintului.

¦ Stabilirea procedurilor de lucru pentru realizarea punctelor de solidificare ale SIT-90 cu acest cuptor.

Cuptorul realizat a intrat în componența etalonului național. 

17-20   Transmiterea unității de temperatură și starea etaloanelor de referință din domeniul temperaturi, Sonia Gaiță (responsabil teme), C. Munteanu, A. Brânzei, A. Teodorescu, M. Cazan, B -1145/1995, B - 428/1993; B - 321/1992; B-222/1991, Contracte BRML  

Lucrări realizate și rezultate obținute:

·       Elaborarea primei metodologii de evaluare a incertitudinilor de etalonare a termocuplurilor Pt10%Rh/Pt la punctele fixe de definiție ale SIT-90. Am identificat sursele de incertitudine și variabilele de influență și am evaluat experimental sau prin analiză științifică fiecare efect al lor, determinând componentele incertitudinii standard compuse și, în final, incertitudinea extinsă de etalonare a termocuplurilor Pt10%Rh/Pt la fiecare punct fix.  

·  Elaborarea primei metodologii de evaluare a incertitudinilor propagate la temperaturi intermediare de la incertitudinile de etalonare a termocuplurilor Pt10%Rh/Pt la punctele fixe de definiție ale SIT-90. Am elaborat funcțiile de modelare și programul de calcul al incertitudinilor de etalonare rezultate prin interpolarea între valorile punctelor fixe. [Studiu 321/1992]

·    Caracterizarea metrologică a etaloanelor de referință din domeniul de temperatură (-200 ...1200)ºC (termometre cu rezistență din platină, termometre din sticlă cu mercur și termocupluri Pt10%Rh/Pt), ale INM și ale laboratoarelor teritoriale ale BRML.

·    Analiza, prelucrarea rezultatelor și evaluarea incertitudinilor de măsurare.

·    Studiul evoluției în timp a caracteristicilor metrologice ale etaloanelor. 

21   Dezvoltarea etaloanelor de temperatură în domeniul temperaturilor joase. Un nou model de celulă pentru puncte triple criogenice, Sonia Gaiță (responsabil proiect), M. Magdici, C. Iliescu, A-12/1994, Contract Ministerul Cercetării și Tehnologiei 

Lucrări realizate și rezultate obținute:

¦  Studiul teoretic al schimbării de fază în condiții adiabatice.

¦ Dezvoltarea unui model termic pentru realizarea punctelor triple criogenice ca puncte fixe de temperatură.

¦ Proiectarea și realizarea unui nou model de celulă etanșă miniatură pentru materializarea punctelor triple criogenice prin metoda adiabatică, destinată etalonării termometrelor criogenice cu rezistență din platină (tip capsulă/miniatură). Soluția adoptată a avut în vedere divizarea eșantionului de gaz închis în celulă în secțiuni mici, divizare ce determină îmbunătățirea cuplajului termic dintre celulă și proba de gaz, prin mărirea ariei suprafeței de schimb.

¦ Dezvoltarea tehnicilor de curățire, umplere și etanșare a celulelor. Celula realizată a fost umplută cu argon spectral pur (99,999%) în vederea materializării punctului triplu al argonului.

¦ Proiectarea și execuția unui dispozitiv electronic pentru reglarea și controlul temperaturii ecranului de radiație al calorimetrului adiabatic din instalația pentru puncte triple criogenice dezvoltată în anul 1989.

¦   Experimentarea și caracterizarea metrologică a celulei pentru punctul triplu al argonului folosind instalația pentru puncte triple criogenice. 

22   Cercetări privind etalonul național al unității de temperatură în domeniul (0...961,78)˚C, Sonia Gaiță (responsabil proiect), C. Iliescu  B - 303/1992/1993, Contract Ministerul Cercetării și Tehnologiei 

Lucrări realizate și rezultate obținute:

¦  Proiectarea unui nou model de celulă și a unei noi metode de umplere și închidere etanșă pentru punctele de solidificare, inclusiv a echipamentului de umplere și etanșare.

¦  Realizarea, umplerea, închiderea etanșă și caracterizarea metrologică a primelor celule etanșe pentru punctele de solidificare ale staniului (231,928 ºC) și zincului (419,527 ºC). Celulele realizate au intrat în componența etalonului național.

¦  Achiziționarea și etalonarea pentru prima dată a unui termometru cu rezistență din platină pentru temperaturi înalte la punctul triplu al apei (0,01 ºC) și punctele de solidificare ale staniului (231,928 ºC) și zincului (419,527 ºC).

¦  Elaborarea metodologiei de evaluare a incertitudinilor de etalonare a termometrelor cu rezistență din platină la punctele fixe de definiție ale SIT-90 din domeniul (0...419,527) ºC. Am identificat sursele de incertitudine și variabilele de influență și am evaluat experimental sau prin analiză științifică fiecare efect al lor, determinând componentele incertitudinii de măsurare standard compuse și, în final, incertitudinea extinsă de etalonare a termometrelor cu rezistență din platină la fiecare punct fix.

¦  Elaborarea a două metode de evaluare a incertitudinilor propagate la orice temperatură intermediară din domeniul (0...419,527) ºC, de la incertitudinile de etalonare a termometrelor cu rezistență din platină la punctele fixe de definiție ale SIT-90. Una dintre metode se bazează pe soluția exactă a ecuației de interpolare. Este o metodă riguroasă, dar complexă și laborioasă, ceea ce a făcut ca metoda să nu fie abordată de specialiști în studiul propagării incertitudinilor de măsurare. Elaborarea unui program de calcul dedicat, care stabileștre forma expresiilor analitice prin calcul simbolic și le utilizează apoi direct în calculele numerice ulterioare, a permis ca toate variabilele și corelațiile lor să fie incluse și tratate într-o manieră consistentă. Deoarece această metodă furnizează cele mai exacte rezultate am denumit-o «metoda exactă». Cealaltă metodă se bazează pe aproximația W(T90) = Wr(T90), aproximație care a mai fost utilizată de unii autori. Elementul de noutate pe care îl aduce metoda elaborată aici îl constituie structurarea calculelor și sintetizarea rezultatelor astfel încât acestea să devină valabile pentru orice termometru etalon cu rezistență din platină; ca urmare am denumit-o «metoda generală». Un alt element de noutate îl reprezintă evaluarea erorilor introduse prin aproximația folosită. [faza iunie 1993]

¦  Proiectarea, realizarea, umplerea, închiderea etanșă și caracterizarea metrologică a primelor celule etanșe pentru punctele de solidificare ale aluminiului (660,323 ºC) și argintului (961,78 ºC). Totodată, cele 2 celule au fost primele celule din cuarț construite la INM pentru realizarea unui punct fix de temperatură. Ansamblurile celulă etanșă – creuzet cu metal realizate au intrat în componența etalonului național.

¦  Elaborarea  a două metode de evaluare a incertitudinilor propagate în domeniul de temperatură (0...962) ºC de la incertitudinile de etalonare a termometrelor cu rezistență din platină pentru temperaturi înalte la punctele fixe de definiție ale SIT-90 [faza noiembrie 1993].

¦  Caracterizarea metrologică a grupului de termometre etalon cu rezistență din platină componente ale etalonului național la punctul triplu al apei (0,01 ºC) și punctele de solidificare ale staniului (231,928 ºC) și zincului (419,527ºC).

¦  Verificarea condițiilor de puritate, determinarea constantelor din relația de interpolare a SIT-90, precum și a caracteristicii temperatură - rezistență electrică a termometrelor cu rezistență din platină în domeniul (0...419,527) ºC.

¦  Analiza, prelucrarea rezultatelor și evaluarea incertitudinii de măsurare la punctele fixe, conform noii metode elaborate.

¦  Studiul stabiltății caracteristicilor metrologice ale etalonului național al unității de temperatură în domeniul (0 ... 419,527) ºC. [faza decembrie 1992].

Lucrarea fost premiată de Comisia de avizare. 

23   Cercetări privind etalonul național de temperatură în domeniul (630,74...1064,43) ºC, Sonia Gaiță (responsabil temă), V. Săvuleanu, B - 189/1991, Contract CNSMC 

Lucrări realizate și rezultate obținute:

¦ Elaborarea algoritmilor și programelor de calcul pentru interpolarea noii Scări de temperatură, SIT-90, între valorile punctelor fixe. Am elaborat algoritmii și programele de calcul pentru determinarea caracteristicilor rezistență electrică - temperatură ale termometrelor cu rezistență din platină pentru cele 7 sub-domenii de temperatură ale SIT-90 cuprinse între -189 ºC și 962 ºC. 

¦  Proiectarea, realizarea și umplerea cu metal a noilor creuzete pentru materializarea punctelor de solidificare ale argintului (961,78 ºC) și aurului (1064,18 ºC) din SIT-90.

¦  Caracterizarea metrologică a punctelor fixe realizate. 

24   Puncte triple criogenice. Instalație pentru realizarea SIT-90 între 14 K și 84 K, Sonia Gaiță (responsabil temă), C. Iliescu, BR - 12/1989, Contract IGSCCP 

Realizarea Scării Internaționale de Temperatură din 1990 (SIT-90) în domeniul cuprins între 14 K și 84 K presupune etalonarea termometrelor criogenice cu rezistență din platină la punctele triple ale hidrogenului, neonului, oxigenului și argonului. Comportarea celor 4 gaze criogenice diferă considerabil de comportarea substanțelor pentru punctele fixe ale metalelor, care sunt folosite la temperaturi mai înalte, în special din cauza conductivității lor termice foarte scăzute. Materializarea celor 4 puncte fixe la cel mai înalt nivel de exactitate impune, de aceea, instalații și tehnici speciale.

În cadrul temei au fost realizate:

¦ Analiza factorilor care influențează temperatura punctelor triple criogenice și identificarea soluțiilor tehnice pentru minimizarea lor.

¦ Proiectarea, realizarea și testarea primei instalații pentru materializarea SIT-90 în domeniul criogenic prin metoda adiabatică. Instalația a fost proiectată astfel încât, pe lângă materializarea celor 4 puncte triple criogenice, poate fi utilizată și la etalonarea termometrelor criogenice prin compararea cu un etalon de ordin superior. Astfel, calorimetrul adiabatic poate găzdui fie o celulă pentru punctul triplu al hidrogenului, neonului, oxigenului sau argonului, pentru realizarea SIT-90 între 14 K și 84 K, fie un bloc de comparare pentru etalonarea termometrelor criogenice.

      Instalația realizată este compusă din:

§   criostat/vas Dewar metalic pentru heliu/azot lichid, fabricat în colaborare cu ICPIAF-Cluj Napoca;

§  celulă etanșă miniatură din oțel inoxidabil de tip austenitic, realizată din două părți cilindrice asamblate prin sudură electrică sub argon. Celula este prevăzută cu o rezistență de încălzire care servește la avansarea palierului de topire; 

§  calorimetru adiabatic, proiectat astfel încât să asigure condiții cât mai apropiate de adiabaticitate, compus din ecran de radiație, incintă de vid, linie de vidare și capcană de radiație;

§   instalație de vidare, compusă dintr-o pompă mecanică și o pompă de difuzie.

¦   Stabilirea procedurii experimentale și a modului de lucru.

¦   Caracterizarea metrologică a instalației. 

25   Realizarea instalației pentru materializarea punctului de solidificare al aluminiului (660,46 ºC), Sonia Gaiță (responsabil temă), V. Săvuleanu, BR - 214/1988, Contract IGSCCP 

În anul 1988, înainte ca punctul de solidificare al aluminiului să devină un punct fix de definiție al Scării Internaționale de Temperatură, am condus lucrările pentru realizarea acestui punct fix la INM. Realizarea punctului de solidificare al aluminiului era justificată prin proprietățile tehnice și metrologice net superioare ala aluminiului față de stibiu, ca material de punct fix. În cadrul temei au fost efectuate:

·  Studiul parametrilor care influențează temperatura punctului de solidificare al aluminiului și stabilirea soluțiilor pentru minimizarea lor.

·    Proiectarea și construcția primei instalații pentru materializarea punctului de solidificare al aluminiului (660,46 ºC), în scopul înlocuirii punctului de solidificare al stibiului. Instalația realizată, compusă dintr-un cuptor electric tubular vertical și un creuzet din grafit cu 237 g de aluminiu, era destinată etalonării termocuplurilor Pt10%Rh/Pt.

·    Studiul și caracterizarea metrologică a instalației pentru materializarea punctului de solidificare al aluminiului.

După adoptarea Scării și includerea punctului de solidificare al aluminiului ca punct fix de definiție în noua Scară, SIT-90, instalația realizată a fost inclusă în etalonul național al unității de temperatură în domeniul (630,74 ... 1064,43) ºC.  

26-27       Studiul evoluției în timp a caracteristicilor metrologice ale etalonului național de temperatură în domeniul (630,74...1064,43) ºC, Sonia Gaiță (responsabil teme), I. Asavinei, Gh, Sârbu, V. Săvuleanu, BR-256/1987, BR 215/1988, Contracte IGSCCP 

Rezultatele măsurărilor efectuate în anii 1985 (tema BR-426) și 1986 (tema BR-437) au pus în evidență abateri ale valorilor t.t.e.m. ale termocuplurilor la punctele de solidificare ale Ag și Au față de valorile determinate în anii anteriori la INM, dar și față de cele determinate la OMH, în cadrul Comparației CAER din 1985. Ca urmare, măsurările au fost reluate în cadrul temei BR-256/1987, determinându-se o abatere de aproximativ -13 μV (-1,3 ºC) la punctul Ag și, respectiv, -8 μV (-0,7 ºC) la punctul aurului. Concluziile acestor studii impuneau, ca o necesitate de maximă importanță, refacerea etalonului național în domeniul (630,74...1064,43) ºC, prin purificarea sau înlocuirea metalelor din creuzetele pentru punctele de solidificare ale argintului și aurului. În urma demersurilor efectuate, anevoioase și complicate de reglementările speciale privind metalele prețioase ale regimului comunist, abia în luna noiembrie 1988 au putut fi cumpărate de la BNRSR cantitățile necesare de aur și argint. Deoarece până la termenul de finalizare al temei nu era suficient timp pentru construcția și umplerea noilor creuzete cu metal, în cadrul temei am realizat o simplă purificare superficială a metalelor din vechile creuzete, în cadrul unui contract de colaborare încheiat cu ICPMS. Măsurările efectuate ulterior cu cele 2 termocupluri componente al etalonului de grup al CAER, nr.0-002/84 și nr.0-003/84, au evidențiat că:

·    Abaterea temperaturii de solidificare a aurului, de -8,8 μV, a rămas aproape constantă, în limitele de reproductibilitate a termocuplurilor Pt10%Rh/Pt. În aceste condiții, am concluzionat că ar fi posibilă aplicarea unei corecții pe termen scurt, însă cu creșterea corespunzătoare a incertitudinii.

·    Abaterea temperaturii de solidificare a argintului a crescut continuu și semnificativ începând cu anul 1986, ceea ce face imposibilă aplicarea unei corecții. 

28   Dezvoltarea metodelor și instalațiilor în vederea asigurării trasabilității la SI a termometrelor criogenice, Sonia Gaiță (responsabil temă), C. Iliescu, I. Doroftei, BR - 260/1988, Contract IGSCCP

Extinderea cerințelor legate de măsurarea temperaturilor joase cu exactitate ridicată, în special în activitatea de cercetare științifică, implica dezvoltarea bazei metrologice naționale de atestare a etaloanelor de referință. Ca urmare, în cadrul studiului ne-am propus să dezvoltăm metodele și instalațiile pentru asigurarea trasabilității la SI a termometrelor criogenice în domeniul temperaturilor joase. 

¦   Pentru a răspunde solicitărilor de etalonare și încercare a unor noi tipuri de termometre criogenice și, în plus, efectuării măsurărilor în domenii de temperatură foarte joase, neabordate înainte de INM, în cadrul temei am realizat:

§  aducerea instalațiilor de etalonare/încercare la parametrii necesari realizării etalonărilor și caracterizarea lor metrologică,

§  stabilirea și optimizarea procedurilor și a modului de lucru,

§  efectuarea măsurărilor și evaluarea incertitudinii de măsurare,

§   stabilirea algoritmilor de calcul și determinarea caracteristicilor rezistență electrică – temperatură, pentru:

·  termometre cu rezistență din germaniu, în domeniul de temperatură cuprins între 4 K și 77 K (pentru Institutul Național de Fizica Materialelor București-Măgurele) și, respectiv, între 20 K și 300 K (pentru Uzina G – Râmnicu Vâlcea),

·  termometre cu rezistență din carbon amorf, în domeniul de temperatură cuprins între 4 K și 77 K (pentru Institutul Național de Fizica Materialelor București-Măgurele),

·  termometre cu rezistență din platină, în domeniul de temperatură cuprins între 20 K și 300 K (pentru Uzina G – Râmnicu Vâlcea). 

¦    Pentru etalonarea termometrelor criogenice cu rezistență din platină (denumite și termometre tip capsulă sau miniatură) în domeniul de temperatură (-189,352 ... 0) ºC, SIPT-68 prevede măsurarea rezistenței lor electrice la punctul de fierbere al apei (100 ºC), punctul triplu al apei (0,01 ºC) și punctul triplu al argonului (-189,352 ºC). În cadrul lucrărilor la temă am studiat caracteristicile tehnice și metrologice ale noului tip de termometru și, În lipsa unor instalații adecvate, am stabilit procedurile particulare de etalonare a lor în instalațiile destinate termometrelor cu rezistență din platină cu teacă lungă (sau tip tijă). După ce am studiat parametrii de influență specifici și soluțiile care trebuie să fie adoptate pentru minimizarea lor, modificările aduse instalațiilor în cadrul temei (realizarea de treceri etanșe sticlă-metal și a unor manșoane din cupru; etanșarea tubului suport, vidarea și umplerea cu gaz inert pentru îmbunătățirea schimbului termic etc.) și metodele folosite pentru realizarea fiecărui punct fix au vizat în principal:

§  minimizarea rezistenței termice și îmbunătățirea contactului termic dintre termometru și interfața solid/ lichid la punctele triple ale apei și argonului,

§  reducerea fluxului termic prin conducție de-a lungul firelor de conexiune ale termometrului cu rezistenșă din platină miniatură.

În cadrul lucrărilor am etalonat termometrele cu rezistență din platină miniatură din dotarea laboratorului, seriile B4 și B5, la cele 3 puncte fixe. Cu acest prilej, am realizat o nouă verificare/caracterizare a instalației pentru materializarea punctului triplu al argonului construită la INM în anul 1980. Deoarece termometrul seria B4 fusese etalonat în anul 1981 la NPL-Anglia și nu fusese utilizat între timp, am comparat valoarea obținută la punctul triplu al argonului în cadrul acestei teme cu valoarea din certificatul de etalonare emis de NPL, rezultând o diferență de 0,015 ºC. Această abatere este mai mică cu 10 mK față de cea determinată în anul 1981 cu aceeași instalație, folosind însă termometre cu teacă lungă. Micșorarea abaterii este datorată, cel mai probabil, diminuării fluxurilor termice prin conducție, dar este în continuare insuficientă pentru etalonarea termometrelor cu rezistență din platină la nivel primar.  

29   Metode de extrapolare a SIPT-68 sub temperatura de 0 ºC, Sonia Gaiță (responsabil temă), Dan Simionovici, BR - 260/1987, Contract IGSCCP 

În cadrul temei am elaborat 2 metode de extrapolare a SIPT-68 sub temperatura de 0 ºC. Metodele elaborate suplinesc absența instalațiilor de etalonare la temperaturi negative și permit determinarea caracteristicii rezistență electrică-temperatură a  termometrelor cu rezistență din platină în domeniul (-189 … 0) ºC, pe baza măsurărilor efectuate la temperaturi pozitive. Pentru termorezistențele realizate din platină de înaltă puritate (W100 ≥1,3925), incertitudinea metodelor este de maximum 3 mK, o exactitate suficientă pentru realizarea secundară a Scării. Metodele au fost implementate și aplicate în laborator, începând cu anul 1987, la etalonarea termometrelor cu rezistență din platină în domeniul de temperatură (-189,352 … 0) ºC.  

30   Realizarea instalației pentru materializarea punctului de solidificare al cuprului (1084,88ºC), Sonia Gaiță (responsabil temă), V. Săvuleanu, BR - 212/1986/1987, Contract IGSCCP 

În anul 1986, înainte ca punctul de solidificare al cuprului să devină un punct fix de definiție al Scării Internaționale de Temperatură, am condus lucrările pentru realizarea acestui punct fix la INM. În cadrul temei au fost efectuate:

¦ Studiul parametrilor care influențează temperatura punctului de solidificare al cuprului și stabilirea soluțiilor pentru minimizarea lor.

¦  Proiectarea și construcția primei instalații (cuptor electric tubular vertical și creuzet cu metal) pentru materializarea punctului de solidificare al cuprului (1084,88 ºC), în scopul înlocuirii punctului de solidificare al aurului. Prin realizarea instalației pentru materializarea punctului de solidificare al cuprului, alături de instalațiile pentru materializarea punctelor de solidificare ale zincului și stibiului construite în anul 1985, am finalizat dezvoltarea instalațiilor necesare pentru asigurarea - prin mijloace proprii și cu cea mai înaltă exactitate - a trasabilității la SI a termocuplurilor Pt10%Rh/Pt în domeniul de temperatură (300 ... 1200) ºC.

¦  Studiul și caracterizarea metrologică a instalației pentru materializarea punctului de solidificare al cuprului.

¦ Contract de cercetare cu Institutul de Cercetare pentru Materiale Semiconductoare (ICPMS – București) pentru obținerea de cupru pur (puritate nominală: 99,995 %), necesar realizării punctului de solidificare al cuprului.

¦  Atestarea a 6 termocupluri Pt10%Rh/Pt în instalațiile realizate pentru punctele de solidificare ale Zn, Sb (1985) și Cu (1986).

După adoptarea Scării și includerea punctului de solidificare al Cu ca punct fix de definiție al SIT-90, instalația realizată a fost atestată ca etalon național.  

31   Studiu privind comportarea în timp a etaloanelor naționale de temperatură, C. Dogaru, Sonia Gaiță, BR 437/1986, Contract IGSCCP 

În cadrul temei au fost realizate caracterizarea periodică și primul studiu privind stabilitatea etaloanelor naționale de temperatură, recent atestate (1985).

¦   Caracterizarea metrologică a etalonului național de temperatură în domeniul (0...630,74) ºC.

¦   Caracterizare metrologică a etalonului național de temperatură în domeniul (630,74...1064,43)ºC.

¦  Studiul stabiltății etalonului național de temperatură în domeniul (0...630,74) ºC și, respectiv, (630,74...1064,43) ºC. Studiul a demonstrat o bună stabilitate a etalonului național al unității de temperatură la punctul triplu al apei și punctele de solidificare ale Sn, Zn, și Sb, dar o scădere progresivă a valorilor temperaturii punctelor de solidificare ale Ag și Au. Această derivă impune cu necesitate fie purificarea metalelor din creuzete, fie achiziționarea de metale de puritate corespunzătoare. 

32   Realizarea instalațiilor pentru materializarea punctelor de solidificare ale zincului (419,58 ºC) și stibiului (630,755 ºC), Sonia Gaiță (responsabil temă), V. Săvuleanu, BR - 419/1985, Contract IGSCCP 

Tema a avut ca obiectiv asigurarea trasabilității la SI a termocuplurilor de referință Pt10%Rh/Pt, fără a mai recurge la etalonări externe. În acest scop, în cadrul lucrărilor am dezvoltat instalații și proceduri pentru etalonarea termocuplurilor Pt10%Rh/Pt în domeniul de temperatură (300 ... 1200) ºC prin metoda punctelor fixe, metodă care asigură cele mai reduse incertitudini de măsurare. În cadrul acestei prime etape am efectuat:

¦ Proiectarea și realizarea instalațiilor (cuptoare electrice tubulare verticale și creuzete cu metal) pentru materializarea a două dintre cele 3 puncte fixe necesare pentru etalonarea termocuplurilor Pt10%Rh/Pt în domeniul de temperatură (300 ... 1200) ºC și anume, punctele de solidificare ale zincului (419,58 ºC) și stibiului (630,755 ºC).

¦ Contract de cercetare cu Institutul de Cercetare pentru Materiale Semiconductoare (ICPMS – București) pentru obținerea de zinc și stibiu pur (puritate nominală: 99,995 %), necesare realizării celor două puncte fixe.

¦  Studiul și caracterizarea metrologică a instalațiilor realizate.

¦  Determinarea erorilor propagate prin extrapolare în domeniul de temperatură cuprins între 300 ºC și 420 º C și, repectiv, 1100 ºC și 1200 ºC, de la erorile de măsurare la cele 3 puncte fixe.

¦ Elaborarea algoritmului de calcul al curbelor de variație t.t.e.m. – temperatură ale termocuplurilor Pt10%Rh/Pt în domeniul de temperatură extins (300 ... 1200) ºC, incluzând și corectarea erorilor de propagare rezultate. 

33   Prima atestare a etalonului național al unității de temperatură în domeniul (630,74...1064,43)ºC, Sonia Gaiță (responsabil fază), C. Iliescu, BR 426/1985 - faza iunie, Contract IGSCCP 

Lucrări realizate și rezultate obținute:

¦ Proiect CAER 01.753-50-84, “Compararea CAER a etaloanelor naționale de temperatură ale țărilor membre, în domeniul de temperatură (630,74...1064,43) ºC”. Diferențele dintre valorile determinate la INM cu termocuplurile Pt10%Rh/Pt participante la comparare (nr. 0.002/84 și nr. 0-003/84) și valoarea de referință a comparației CAER au fost:

§   la punctul de solidificare al Sb: 0,5 μV (echivalentul a 0,05 ºC),

§   la punctul de solidificare al Ag: 0.7 μV (echivalentul a 0,06 ºC),

§   la punctul de solidificare al Au: 2,1 μV (echivalentul a 0,2 ºC).

Aceste rezultate au condus la includerea etalonului național al României în domeniul (630,74...1064,43) ºC în etalonul de grup al CAER, ele atestând calitatea bună a noilor etaloane și instalații ale INM, precum și a procedurilor de lucru dezvoltate (într-o comparație CAER din anul 1980, diferențele determinate ajungeau până la 1 ºC).

¦ Prima atestare a etaloanelor naționale de temperatură. Elaborarea documentației tehnice de atestare în domeniul (630,74...1064,43) ºC.

¦ Caracterizarea metrologică a termocuplului etalon Pt10%Rh/Pt nr. 0-001/81 la punctele de solidificare ale stibiului, argintului și aurului. Din analiza rezultatelor obținute și compararea lor cu cele determinate în anul 1983 am constatat o variație a t.t.e.m. la punctul de solidificare al Au mai mare decât reproductibilitatea termocuplului. Identificarea cauzei – termocuplul sau punctul fix – se va putea realiza abia după revenirea în țară a celorlalte 2 termocupluri etalon Pt10%Rh/Pt, nr. 0-002/84 și nr. 0-003/84, participante la Comparația CAER.

¦ Implementarea, pentru prima dată la INM, a metodei de etalonare a termocuplurilor Pt10%Rh/Pt la punctul de topire al paladiului (1554 ºC). Metoda de etalonare dezvoltată – metoda firului sau a punții din fir –, a fost utilizată în cadrul încercării de model „Termocuplu de imersie nerecuperabil” (pentru IAMC-Otopeni).

¦  Elaborarea metodei de calcul al caracteristicii t.t.e.m –temperatură a termocuplurilor IAMC -Otopeni:

§   prin interpolare, între 600 ºC și 1554 ºC,

§   prin extrapolare, între 1554 ºC și 1700 ºC,

            și evaluarea erorilor propagate prin interpolare și extrapolare

34   Prima atestare a etalonului național al unității de temperatură în domeniul (0...630,74)ºC, C. Dogaru (responsabil fază), Sonia Gaiță, C. Niculescu, S. Neagu, A. Brânzei, BR 426/1985 - faza noiembrie, Contract IGSCCP 

Lucrări realizate și rezultate obținute:

¦ Proiect CAER 01.753-50-84, “Compararea CAER a etaloanelor naționale de temperatură ale țărilor membre, în domeniul de temperatură (0...630,74) ºC”. Diferențele dintre valorile determinate la INM cu termometrul cu rezistență din platină participant la comparație (seria 231 985) și valoarea de referință a comparației CAER:

§        la punctul triplu al apei: 0,02 mΩ (echivalentul a 0,2 mK),

§        la punctul de solidificare al Sn: 0,16 mΩ (echivalentul a 1,7 mK),

§        la punctul de solidificare al Zn: 0,36 mΩ (echivalentul a 3,7 mK)

au condus la includerea etalonului național de temperatură în domeniul (0…630,74) ºC în etalonul de grup al CAER, ele atestând calitatea bună a noilor instalații, precum și a procedurilor de lucru dezvoltate.

¦  Prima atestare a etaloanelor naționale de temperatură. Elaborarea documentației tehnice de atestare în domeniul de temperatură (0….630,74) ºC.

¦  Caracterizarea metrologică a termometrelor etalon cu rezistență din platină seria 236 000 și 236 001 la punctul triplu al apei și la punctele de solidificare ale staniului și zincului. 

35   Cercetări privind etaloanele de temperatură în domeniul (630,74...1064,43) ºC, Sonia Gaiță (responsabil temă), I. Niță, BR 426/1984, Contract IGSCCP 

Lucrări realizate și rezultate obținute:

¦  Compararea bilaterală cu institutul simular din Ungaria, OMH, la punctele de solidificare ale stibiului, argintului și aurului prin intermediul unui termocuplu etalon Pt10%Rh/Pt al OMH. Diferențele dintre valorile măsurărilor efectuate la INM cu termocuplul OMH și cele determinate la OMH au fost mai mici decât 1/3 din limitele de reproductibilitate ale termocuplurilor (±0,20ºC):

§    la punctul de solidificare al Sb: 0,4 μV (echivalentul a 0,04 ºC),

§    la punctul de solidificare al Ag: 0.8 μV (echivalentul a 0,07 ºC),

§    la punctul de solidificare al Au: 0,4 μV (echivalentul a 0,03 ºC).

¦  Prima caracterizare metrologică a 2 termocupluri etalon Pt10%Rh/Pt, nr. 0-002/84 și 0-003/84, fabricație INM, la punctele de solidificare ale stibiului, argintului și aurului. Cele 2 termocupluri au participat ulterior la Comparația CAER din anul 1985. Diferențele dintre valorile determinate la INM în anul 1984 și valoarea de referință a comparației CAER au condus la includerea etalonului național de temperatură în domeniul (630,74...1064,43)ºC în etalonul de grup al CAER.

¦  Determinarea, pentru prima dată la INM, a curbelor de variație rezistență electrică - temperatură pentru  termometre cu rezistență din platină și a curbelor de variație t.t.e.m. - temperatură pentru termocupluri Pt10%Rh/Pt. Astfel, am elaborat algoritmii și programele de calcul pentru interpolarea SIPT-68 între valorile punctelor fixe în domeniile de temperatură:

§    (-200 … 0) ºC,

§    (0 … 630,74) ºC,

§     (630,74 … 1064,43) ºC.

¦  Elaborarea metodei și programului de calcul al erorilor propagate în domeniul de temperatură (630,74...1064,43)ºC al SIPT-68, de la erorile de măsurare la punctele fixe ale termocuplurilor Pt10%Rh/Pt.

¦  Elaborarea metodei de extrapolare a SIPT-68 până la temperatura de 630,74 ºC. În absența unei instalații pentru materializarea punctului de solidificare al zincului (419,58 ºC) compatibilă cu dimensiunile termometrelor cu rezistență din platină tip Heraeus, am elaborat o metodă de extrapolare pentru determinarea caracteristicii termometrelor cu rezistență din platină în tot domeniul (0 … 630,74) ºC, folosind doar 2 dintre punctele fixe de definiție ale SIPT-68 din acest domeniu. Pentru termorezistențele realizate din platină de înaltă puritate (W100 ≥1,3925), incertitudinea acestei metode este de maximum 5 mK, o exactitate suficientă pentru realizarea secundară a Scării. Metoda a fost implementată și aplicată în laborator, începând cu anul 1984, la etalonarea termometrelor cu rezistență din platină tip Heraus ale INM și ale laboratoarelor teritoriale de metrologie în domeniul de temperatură 0...630,74) ºC.

¦  Determinarea temperaturii de solidificare a punctului stibiului realizat la INM, folosind termometrul etalon cu rezistență din platină  nr. 236 000, etalonat în cadrul studiului BR 416/1982. Temperatura atribuită punctului de solidificare al Sb a fost de 630,755 ºC. 

36   Dezvoltarea etaloanelor de temperatură în domeniul (630,74...1064,43) ºC, C. Dogaru (responsabil temă), Sonia Gaiță, C. Sălcianu, C. Niculescu, BR 416/1983, Contract IGSCCP 

Lucrări realizate și rezultate obținute:

¦     Punerea în funcțiune și aducerea la parametrii necesari a noilor etaloane și  echipamente pentru realizarea SIPT-68 în domeniul de temperatură (630,74...1064,43) ºC:

§    primele creuzete închise din grafit cu stibiu, argint și aur, fabricate la INM în anul 1981,

§    3 cuptoare tubulare verticale cu rezistență de încălzire și control manual al temperaturii, fabricate la INM în anul 1981, 

§    termocuplul etalon Pt10%Rh/Pt, nr. 0-001/81, fabricat la INM în anul 1981,

§    compensatorul P345.

¦     Stabilirea și optimizarea procedurilor de lucru.   

¦     Prima caracterizare metrologică a termocuplului etalon nr. 0-001/1981 la punctele de solidificare ale stibiului, argintului și aurului.

¦     Compararea bilaterală cu institutul similar din Ungaria, OMH, la punctul de solidificare al aurului prin intermediul termocuplului nr. 0-001/1981 al INM. Diferența dintre t.t.e.m. măsurate la INM și OMH, de 1,6 μV (echivalentul a 0,15 ºC), se situează în limitele de reproductibilitate ale termocuplurilor (± 0,20 ºC).  

37   Dezvoltarea etaloanelor de temperatură în domeniul (0...630,74) ºC, C. Dogaru (responsabil temă), Sonia Gaiță, C. Sălcianu, BR 416/1982, Contract IGSCCP 

Lucrări realizate și rezultate obținute:

¦  Punerea în funcțiune și aducerea la parametrii necesari a noilor etaloane și  echipamente pentru realizarea SIPT-68 în domeniul de temperatură (0 ... 630,74) ºC:

§  creuzetele din grafit cu staniu și zinc, fabricate la INM în anul 1981,

§  cuptorul tubular vertical cu rezistență de încălzire și control manual al temperaturii, fabricat la INM în anul 1981, 

§  grupul de 3 termometre etalon cu rezistență din platină Tinsley, nr. 231 985, nr. 236 000 și nr. 236 001,

§  puntea Guildline model 9975.

¦  Stabilirea și optimizarea procedurilor de lucru.   

¦  Prima caracterizare metrologică a grupului de 3 termometre etalon cu rezistență din platină Tinsley la punctul triplu al apei și la punctele de solidificare ale staniului și zincului.

¦ Elaborarea metodelor și programelor de calcul al erorilor propagate în domeniile de temperatură (-189,352...0) ºC și (0...630.74) ºC, de la erorile de măsurare la punctele fixe de definiție ale SIPT-68.

¦  Compararea bilaterală cu institutul similar din Cehoslovacia, CSMU, la punctul triplu al apei și punctele de solidificare ale staniului și zincului, prin intermediul termometrului cu rezistență din platină nr. 236 001 al INM. Diferențele dintre valorile măsurărilor efectuate la INM în anul 1982 și cele determinate la CSMU în anul 1983 se situează în limitele incertitudinilor comparației:

§   0,6 mK, la punctul triplu al apei,

§   1,8 mK, la punctul de solidificare al staniului,

§   2,3 mK, la punctul de solidificare al zincului.  

38   Experimentarea instalației pentru realizarea punctului triplu al argonului (-189,352ºC), C. Niculescu (responsabil temă), C. Dogaru, C. Sălcianu, Sonia Gaiță, AR 448/1981, Contract Ministerul Educației și Cercetării 

Lucrări realizate și rezultate obținute:

¦  Experimentarea instalației pentru materializarea punctului triplu al argonului prin metoda cu flux constant, instalație construită în anul 1980 și destinată etalonării termometrelor cu rezistență din platină tip tijă.

¦  Stabilirea și optimizarea procedurii de lucru pentru materializarea punctului triplu al argonului.

¦ Caracterizarea metrologică a instalației folosind termometrul cu rezistență din platină nr. 231 985, care a fost etalonat în anul 1981 la ASMW – R. D. Germană. Studiul efectuat a relevat o abatere mare (0,025 ºC) a temperaturii materializate față de temperatura punctului fix.  

B.             Lucrări publicate 

Ø               F Edler, M Anagnostou, J Bojkovski, Sonia Gaita, C García, E Grudniewicz, F Helgesen, J Ivarsson, A Pauza, P Rosenkranz, M Smid, T Weckström, D Zvizdic

2008   Intercomparison of Copper Fixed-Point Cells by Using Pt/Pd Thermocouples

International Journal of Thermophysics 29, number 1

Ø               D. Heyer, U. Noatsch, E. Tegeler, M. Anagnostou, E. Turzo-Andras, I. Antonsen, V. Augevicius, J. Bojkovski, A. Bronnum, V. Chimenti, S. Duris, E. Filipe, S Gaita, J. Gray, D. Head, E. Grudniewicz, J. Ivarsson, M. Kalemci, O. Kerkhof, I. Lobo, S. Nemeth, A. Pokhodun, J. Ranostaj, E. Renaot, P. Rosenkranz, M. Smid, P. Steur, A. Steiner, M. Valin, T. Veliki and T. Weckström

2008   Final report on EUROMET.T-K4: Comparison of the realizations of the ITS-90 at the freezing points of Al (660.323 °C) and Ag (961.78 °C)

Metrologia 45, Tech. Suppl., 03003

Ø               D. Heyer, U. Noatsch, E. Tegeler, M. Anagnostou, E. Turzo-Andras, I. Antonsen, V. Augevicius, J. Bojkovski, A. Bronnum, V. Chimenti, S. Duris, E. Filipe, Sonia Gaita, J. Gray, D. Head, E. Grudniewicz, J. Ivarsson, M. Kalemci, O. Kerkhof, I. Lobo, S. Nemeth, A. Pokhodun, J. Ranostaj, E. Renaot, P. Rosenkranz, M. Smid, P. Steur, A. Steiner, M. Valin, T. Veliki and T. Weckström

 2007  Intercomparison of the Realization of the ITS-90 at the Freezing Points of Al and Ag among European NMIs

International Journal of Thermophysics 28, number 6

Ø               Renaot E., Hermier Y., Valin M.H., Bonnier G., Adunka F., Van Der Linden A., Dobre M., Smíd M., Bronnum A., Weckstrom T., Tegeler E., Noatsch U., Anagnostou M., Turzo-Andras E., Nemeth S., White M., Marcarino P., Steur P., Pauzha A., Augevicius V., de Groot M., Nielsen J., Helgesen F., Roszkowski W., Grudniewicz E., Kuna R., Filipe E., Lobo I., S Gaita, Chimenti V., Ivarsson J., Duris S., Ranostaj J., Bojkovski J., Steiner A., Ugur S., Gray J., Bruce S., Rusby R., Head D.

2007   Final Report on EUROMET.T-K3: Regional key comparison of the realisations of the ITS-90 from 83.8058 K to 692.677 K

 Metrologia 44, Tech. Suppl., 03001

Ø               E. Renaot, Y. Hermier, M. H. Valin, G. Bonnier, F. Adunka , A. Van  Der Linden, M. Dobre, M. ©míd, A. Bronnum, T. Weckstrom, E. Tegeler, U. Noatsch, M. Anagnostou, E. Andras , E. Turzo-Andras, S. Nemeth, M. White, P. Marcarino, P. Steur , A. Pauzha, V. Augevicius , M. de Groot, J. Nielsen , F. Helgesen ,W. Roszkowski, E. Grudniewicz, R. Kuna, E. Filipe, I. Lobo, Sonia Gaita, V. Chimenti , J. Ivarsson, S. Duris, J. Ranostaj , J. Bojkovski, A. Steiner , S. Ugur , J. Gray ,S. Bruce, R. Rusby,D. Head

2007   Intercomparaison of the Realisations of the ITS-90 from 83,805 8 K to 692,677 K among European NMIs

International Journal of Thermophysics 29, number 3

Ø               Sonia Gaiță, I. Asavinei, M. Dona, M. Neagu

2005   Extinderea etalonului primar de temperatură al INM. Realizarea punctului de solidificare al aluminiului (660,323 ºC)

Sesiunea de comunicări științifice « Ziua metrologiei », BRML, București

Ø               Sonia Gaiță

2004   Comparația interlaboratoare BRML.T-C1 „Etalonarea termometrelor din sticlă cu mercur în domeniul de temperatură (35 ... 45) ºC”

Metrologie, vol. LI (serie nouă), nr. 3/2004, pp. 78-85

Ø               Sonia Gaiță

2003   ITS-90: Realisation and methods for the evaluation of uncertainties at INM (Romania)

Proceedings of the International Congress “Metrology 2003" (ISBN 2-914324-00-6), Toulon, Franța

Ø               Sonia Gaiță, F. Iacobescu, C. Iliescu, A. Dumitriu

2003   Instalație pentru realizarea punctului triplu al argonului

Proceedings of the Conference METSIM 2003, București

Ø               SoniaGaiță, Constantin Iliescu

2002   Model function for the calibration of Pt1010%Rh/Pt thermocouples at the defining fixed points of ITS-90

Proceedings of the Conference METSIM 2002, București

Ø               Sonia Gaiță

2001   Sensitivity analysis of combined standard uncertainties evaluated in SPRT's calibration according to the ITS-90;

Proceedings of the International Congress “Metrology 2001" (ISBN 2-914324-00-6), Saint-Louis, Franța

Ø               Sonia Gaiță, Constantin Iliescu

2001   New model function for SPRT calibration at the defining fixed points of ITS-90

Proceedings of the International Conference of  Metrology (ISBN 973-99385-5-8), București

Ø               Sonia Gaiță, Constantin Iliescu 

2001   Propagation of combined standard uncertainties evaluated in SPRT calibration according to ITS-90

Proceedings of the International Conference of Metrology (ISBN 973-99385-5-8), București

Ø               Sonia Gaiță

2000   Evaluarea incertitudinii de măsurare la punctele fixe de definiție ale SIT-90 din domeniul de temperatură (0...961,78) °C

Metrologie, vol. XLVII (serie nouă), nr.2/2000, pp. 34-41

Ø               Sonia Gaiță

1993   Metode de evaluare a incertitudinii de etalonare a termometrelor cu rezistență din platină în intervalul (0...419,527) °C

Metrologie, vol. XL (serie nouă) nr. 4/1993, pp. 111-116

Ø               C. Niculescu, Sonia Gaiță

1997   Realizarea punctului triplu al apei la INM. Rezultatele unei comparări internaționale

Simpozionul Național de Metrologie, București

Ø               Sonia Gaiță

1994   Metode de evaluare a incertitudinii de etalonare a termometrelor cu rezistență din platină în intervalul (0...961,78) ˚C

Ø               Sonia Gaiță

1984   Propagarea erorilor de măsurare în domeniile de temperatură (-189,352 ... 0) ºC și (630.74 ... 1064,43) ºC ale SIPT-68

Simpozionul Național de Metrologie, București

Ø               Sonia Gaiță

1984   Algoritmi și programe de calcul pentru interpolarea SIPT-68 între valorile punctelor fixe

Simpozionul Național de Metrologie, București  

C.             Normative și proceduri 

Ø                Sonia Gaiță

2006   Etalonarea celulelor pentru puncte fixe,  PS – 11- 4.1-INM

Ø                Sonia Gaiță

2003   Evaluarea și exprimarea incertitudinii de etalonare a termometrelor digitale prin metoda punctelor fixe, IL – 6.1 – 4.1 - INM

Ø                Sonia Gaiță

2003   Evaluarea și exprimarea incertitudinii de etalonare a termocuplurilor Pt10%Rh/Pt prin metoda punctelor fixe, IL – 15 – 4.1 - INM

Ø                Sonia Gaiță

2003       Evaluarea și exprimarea incertitudinii de etalonare a termometrelor digitale prin metoda comparării IL – 6.2 – 4.1 – INM, R1 

Ø                Sonia Gaiță

2003   Evaluarea și exprimarea incertitudinii de etalonare a termometrelor cu rezistență din platină prin metoda punctelor fixe, IL – 3.4 – 4.1 - INM

Ø                Sonia Gaiță

2003   Etalonarea termocuplurilor Pt10%Rh/Pt, PS – 07 – 4.1- INM, R2

Ø                Sonia Gaiță

2003   Etalonarea termometrelor digitale, PS – 06 – 4.1- INM, R2

Ø                Sonia Gaiță

2003   Etalonarea termometrelor cu rezistență din platină în domeniul de temperatură (83.8058...692.677) K prin metoda punctelor fixe, PS – 03 – 4.1- INM, R1

Ø                Sonia Gaiță

2000   Termometre cu rezistență din platină, NML 04-04-2001, BRML

Ø                Sonia Gaiță

1999   Etalonarea termometrelor cu rezistență din platină în domeniul de temperatură (0...419,527) ˚C, PO-INM-09-03/1999

Ø                 Sonia Gaiță

1999   Etalonarea termocuplurilor Pt10%Rh/Pt în domeniul de temperatură (419,527...1084,62) ˚C,  IL-INM-05.01.002/1999

Ø                C. Niculescu, Sonia Gaiță

1999   Schema de ierarhizare după exactitate a mijloacelor de măsurare a temperaturii, IL-INM-05.01.001

Ø                Sonia Gaiță

1998   Traductoare de temperatură pentru contoare de energie termică, P58/98

Ø                Sonia Gaiță

1988   Schema de transmitere a unității de temperatură (partea întâi și partea a treia), STAS 11071/14-88 

Ø                C. Dogaru, Sonia Gaiță

1988   Schema de transmitere a unității de temperatură (partea a doua), STAS 11071/14-88 

Ø                Sonia Gaiță

1988   Etalonarea și verificarea metrologică a termocuplurilor etalon Pt10%Rh/Pt, NTM  5-19-88

Ø                Sonia Gaiță

1988   Verificarea metrologică a termocuplurilor tehnice, NTM 5-05-88

Ø                Sonia Gaiță

1986   Termocupluri etalon Pt10%Rh/Pt, STR/1986

Ø                Sonia Gaiță

1986   Etalonarea și verificarea metrologică a termometrelor cu rezistență din platină etalon, NTM 5-20-86

Ø                Sonia Gaiță

1986   Set de termorezistențe pentru multimetrul IC-3, NTR/1986

Ø                Sonia Gaiță

1986   Termometre tehnice cu rezistență electrică. Condiții generale de calitate, STAS 8420-86